Зручний доступ до актуальних даних про позиції України у ключових міжнародних індексах
За підтримки:
Загальний перелік рейтингів

*Чим ближче до 1 місця - тим гірше
Економіка
Коментар експерта
Thumbnail Image
Олена Білан
головний економіст Dragon Capital
Україна показує очевидний прогрес у "точкових" рейтингах, які оцінюють стан економіки в одному або декількох близьких напрямах. Наприклад, рейтинг податкового навантаження або рейтинг Doing business. Враховуючи, що інші країни теж не стоять на місці, прогрес України в цих рейтингах є позитивним та відповідає реальній ситуації. Наприклад, нещодавнє опитування Європейської бізнес асоціації довело, що оцінка бізнесом інвестиційного клімату та ділового середовища в країні помітно поліпшилася – індекс сягнув найвищої позначки з 2011 року. ...Читати далі
Динаміка по роках з коефіцієнтами рейтингів
Порівняння з географічними сусідами
Корупція
Коментар експерта
Thumbnail Image
Ярослав Юрчишин
виконавчий директор Transparency International Ukraine
Корупцію неможливо виміряти чіткими показниками, тому всі рейтинги, пов’язані з цим явищем, висвітлюють лише те, наскільки корумпованою бачать країну її громадяни чи мешканці інших держав.
Тож ми отримуємо вимір явища, відображеного у дзеркалі нашого сприйняття, яке часто буває досить викривленим. Наприклад, у Росії та Білорусі згадувати про корупцію населенню практично заборонено, через що ці держави сприймаються як менш корумповані, ніж Україна, в якій після 2014 року говорити про корупцію стало трендом. ...Читати далі
Динаміка по роках з коефіцієнтами рейтингів
Порівняння з географічними сусідами
Свободи
Коментар експерта
Thumbnail Image
Михайло Мінаков
політичний філософ, професор кафедри філософії та релігієзнавства НаУКМА
Рейтинги в цій сфері під свободою мають на увазі широту вибору в доступі до певного ресурсу – економічного, політичного, екологічного чи інформаційного штибу. Через це серед багатьох вимірювань (індексів) неможливо виділити основний: вони всі висвітлюють окремі елементи загальної картини. Звертати увагу в них потрібно не на цифрові показники, а на те, де розташована Україна відносно інших пострадянських держав та щодо себе в різні періоди своєї історії. ...Читати далі
Динаміка по роках з коефіцієнтами рейтингів
Порівняння з географічними сусідами
Людський капітал
Коментар експерта
Thumbnail Image
Ольга Купець
завкафедри публічного врядування Київської школи економіки
Людський капітал – це сформований або розвинений у результаті інвестицій і накопичений працівником певний запас знань, навичок, здібностей, мотивацій, здоров'я, який цілеспрямовано використовується в тій чи іншій сфері економіки, сприяє зростанню продуктивності праці й завдяки цьому впливає на зростання доходів (заробітків) його власника....Читати далі
Динаміка по роках з коефіцієнтами рейтингів
Порівняння з географічними сусідами
Держава і безпека
Коментар експерта
Thumbnail Image
Майкл Кофман
старший дослідник CNA Corporation
Україна значно збільшила видатки на національну оборону, реформу та модернізацію армії. Попри це здатність України перетворювати свій потенціал на дійсну військову потужність досі потребує багато кращого.
За абсолютними показниками українське військо розвивається, але з дуже низького рівня, на якому воно перебувало станом на початок 2014 року. Водночас інші країни – зокрема Середнього Сходу та Азіатсько-Тихоокеанського регіону – також радикально збільшили свої оборонні витрати, тому Україна й надалі пастиме задніх у сфері військової потужності порівняно з іншими. А враховуючи, що США спонукають членів НАТО збільшити витрати на оборону, відносна позиція військової потужності України може відсунутися навіть далі. ...Читати далі
Динаміка по роках з коефіцієнтами рейтингів
Порівняння з географічними сусідами
Про проект
Якою Україну бачить увесь світ?
Куди та з якою швидкістю рухається країна?
Об’єктивні відповіді на ці запитання критично важливі для майбутнього України. Від них багато в чому залежить рівень підтримки нашої країни західними партнерами, надходження інвестицій і, як наслідок, економічне зростання. Але ще важливіше, щоб об’єктивна інформація була доступною самим українцям – без цього у молодої демократії небагато шансів. Одного індексу чи рейтингу, який відповідав би на ці питання, не існує. А от майже сорок найбільш репрезентативних глобальних індексів дають максимально об’єктивний зріз успіхів та провалів України.
Для вашої зручності, окрім загального списку, ми розділили рейтинги за різними напрямами, візуалізували динаміку за останні шість років і показали географічних та глобальних сусідів України по рейтингах.
Цифри вміють говорити, висновки – за вами.
Як читати рейтинги
Ми намагалися відібрати найбільш репрезентативні індекси та зробити розрізнену інформацію зручною у сприйманні для користувачів. Потрібно пам’ятати, що кожен рейтинг викоростовує різну методологію та може спиратися на інформацію минулих років, що створює певну затримку в реакції на сьогоднішній стан речей.
Як відбирали
На першому етапі проекту аналітики VoxUkraine відібрали понад 50 найбільш цитованих міжнародних рейтингів, у яких представлено Україну. Для фіналізації списку ми запитали близько 10 експертів з різних галузей, які індекси й рейтинги зі сфери їхніх професіональних інтересів вони вважають найбільш репрезентативними та актуальними.
На другому етапі ми розділили більшість індексів за п’ятьма напрямками: «Економіка», «Свободи», «Людський капітал», «Корупція» та «Держава і безпека». Щоб нівелювати ефект зміни загальної кількості країн у рейтингу та об’єктивно показати й порівняти динаміку всіх індексів, які входять до окремого напрямку, ми унормували показники індексів у діапазоні від 0 до 1 (де 1 – найкращий можливий результат у рейтингу, 0 – найгірший).
Команда
Автор ідеї – Володимир Кадигроб / Zeitgeist Design, Наталія Попович
Співавтор – Севгіль Мусаєва / Українська Правда
Арт-директор – Олесь Гергун
Консультант – Михайло Сметана
Координатор – Євгенія Олійник
Програмування – Олексій Грибановський
Розрахунки й контент – VoxUkraine: Марина Отт, Анна Пустовойт

Команда висловлює вдячність:
Ярославі Джонсон, Владиславу Рашковану, Андрію Булаху, Віталію Бігдаю, Тимофію Милованову, Арині Сатовській, Борису Давиденко, Олександру Надельнюку, Олені Мажузі, Катерині Мячиній та всім, хто підтримував.
Запрошені експерти
Ми запросили незалежних експертів з підтвердженою міжнародною експертизою. Ми вдячні Олені Білан, Ярославу Юрчишину, Михайлу Мінакову, Ользі Купець та Майклу Кофману за надані коментарі.
Партнери
Читати за темою
Україна
в глобальних
рейтингах