Графік 2б. Розподіл тональності за категоріями

* Відрізок [-0.1, 0.1] вважаємо "навколо нейтральним", бо в результаті нормалізації до нього потрапляють здебільшого нейтральні новини (82%) і незначні частки позитивних і негативних новин (по 9%). Загалом до цього проміжку належить 91% нейтральних новин.