Українська робота 2: Скільки коштує кожна ваша навичка в Україні

Автор: Вікторія Мальченко, студентка магістерської програми Київської школи економіки

Перед вами друга стаття проекту «Велика робота», що підготовлена студентом магістерської програми KSE Вікторією Мальченко за підтримки редакторів VoxUkraine. Мета цього проекту — виявити і проаналізувати тенденції на ринку праці та за допомогою математичних методів оцінити скільки «коштує» певна навичка в Україні. На прикладі даних двадцяти семи тисяч вакансій із секторів «IT», «Продажі, закупівлі» і «Керівництво середньої ланки» ми покажемо, які співробітники насправді затребувані ринком. І головне, вперше продемонструємо, які навички і характеристики асоціюються зі збільшенням або зменшенням заробітної плати.

Від чого залежить рівень заробітної плати

Перша частина проекту засвідчила, що ринок праці в Україні оздоровлюється: вакансій стає більше, останні півроку зарплата (до сплати податків і відрахувань) щомісяця в середньому зростає на 4%.

Середні зарплати по секторам були розглянуті в першій статті проекту і відображають загальні тенденції на ринку праці. У межах одного сектора зарплати можуть відрізнятися більше, ніж в десять разів. Наприклад, в секторі «IT» можна знайти вакансію PHP розробника з зарплатою 5000, а можна знайти вакансію з такою ж назвою, але вже з зарплатою 56000 грн. Від чого залежить ця різниця? Ми розглянемо тільки три фактори, які впливають на зарплату: освіта, навички та досвід роботи.

Як ці чинники оцінював український ринок праці взимку 2017-го? Ми намагалися відповісти на це питання, провівши міні-дослідження на основі аналізу 27 385 вакансій порталу work.ua. Для цього ми вибрали три сектори: «Продажі, закупівлі», «IT, комп'ютери, Інтернет», «Адмiнiстрацiя керівництво середньої ланки». Чому саме ці три? Тут найбільше число вакансій і найвищі середні заробітні плати. Висока заробітна плата може свідчити як про більш високі вимоги до претендентів, так і про дефіцит робочої сили в цих трьох напрямках.

Джерело даних — вакансії порталу work.ua (вибір джерела даних обгрунтований в першій частині проекту) за період 16.01.17 — 15.02.17. За вибраними секторами було проаналізовано 27 385 вакансій, з них:

На графику видно, як вакансії розподілені за обласними центрами.

Тут з великим відривом лідирує Київ. Харків, Дніпро, Одеса, Львів — в п'ятірці лідерів за кількістю нових вакансій.

Чи потрібні роботодавцям досвід і освіта

У 2010 році відсоток населення з вищою освітою серед українців у віці 20-64 складав 46% (средневзвешенное), (середнє зважене), для США цей показник дорівнював 60% (джерело: Barrolee, розрахунки тут). При цьому частка тих, які навчаються у вищих навчальних закладах (серед тих хто закінчив школу не більше 5-ти років тому) в Україні на 2014 рік складала 82%, а значить, і відсоток населення з вищою освітою, швидше за все, виріс з 2010 року. У досліджуваних трьох категоріях спостерігається наступна ситуація щодо вимоги про наявність вищої освіти у вакансіях.

Практично в кожній другій вакансії роботодавці вказують вимогу про вищу освіту, і для них вища освіта є важливим формальним чинником при відборі кандидатів. І навіть якщо вона не зазначена в описі вакансії, це може матися на увазі, і про наявність диплома можуть запитати на співбесіді.

Досвід роботи. Для кожної третьої вакансії в секторі «IT, комп'ютери, Інтернет» досвід роботи не вимагається. У секторі «Продажі, закупівлі» в 41% випадків роботодавці готові розглянути кандидатів без досвіду роботи, а в секторі «Адмiнiстрацiя керівництво середньої ланки»- у 28% випадків.

Компанії готові наймати співробітників без досвіду і навчати. Далі ми зможемо дізнатися, як тривалість досвіду роботи пов'язана з рівнем оплати праці.

Які навички найбільш потрібні

Трохи теорії: якими бувають навички. У звіті Світового банку «Навички для сучасної України» навички поділяються на три взаємодоповнюючі категорії: когнітивні, соціоемоційні та технічні.

Зі звіту Світового банку «Навички для сучасної України» основні навички, які найбільш затребувані в Україні:

Типи навичок Певні навички
КогнітивніРішення проблем, комунікативні навички, творче та критичне мислення, тайм-менеджмент, здатність навчатися, володіння іноземною мовою
СоціоемоційніСтійкість (стресостійкість та наполегливість), етика, націленість на результат (цілеспрямованість та прагнення до навчання), вміння працювати в команді
ТехнічніНавички продажів, знання ринків та продуктів, використання аналітичної методології, володіння навичками роботи з профільним програмним забезпеченням, знання законодавства, веб-програмування, дизайн, базові комп'ютерні навички, водіння

За аналогією зі звітом Світового банку в обраних секторах розділимо навички на три категорії. Для цього спочатку підрахуємо, як часто навичка зустрічається в описах вакансій. Результати зібрані в таблиці 1, навички відсортовані за частотою згадування від більшого до меншого.

Продажі, закупівлі ІТ, комп'ютери,
Інтернет
Адміністрація, керівництво середньої ланки
Когнітивні
 • Комунікативні навички
 • Знання англійської мови
 • Здатність навчатися
 • Пунктуальність
 • Знання англійської мови
 • Комунікативні навички
 • Аналітичні навички
 • Здатність навчатися
 • Пунктуальність
 • Комунікативні навички
 • Знання англійської мови
 • Здатність навчатися
Соціоемоційні
 • Навички ведення переговорів
 • Вміння організовувати та контролювати
 • Відповідальність
 • Стресостійкість
 • Ініціативність
 • Цілеспрямованість
 • Націленість на результат
 • Активність
 • Вміння працювати в команді
 • Відповідальність
 • Уважність
 • Вміння працювати в команді
 • Навички ведення переговорів
 • Ініціативність
 • Вміння організовувати та контролювати
 • Відповідальність
 • Навички ведення переговорів
 • Вміння планувати
 • Стресостійкість
 • Уважність
 • Цілеспрямованість
 • Організованість
Технічні
 • Водіння автомобіля
 • Користувач ПК
 • Excel
 • PowerPoint
 • Html & Css
 • Java
 • JavaScript
 • Php
 • .Net
 • Git
 • Mysql
 • Excel
 • Jquery
 • Linux
 • Photoshop
 • Wordpress
 • C#
 • Scrum
 • Python
 • Водіння автомобіля
 • Користувач ПК
 • Excel
 • PowerPoint

Знання англійської мови — затребувана навичка на українському ринку праці. Ця вимога зустрічається в кожній десятій вакансії за обраними напрямками. Наприклад, в IT сфері більшість проектів виконується для іноземних замовників. Тому знання англійської мови тут абсолютний лідер серед когнітивних навичок і зустрічається в кожної п'ятої вакансії. З розвитком технологій здатність навчатися протягом усього життя стає необхідністю і ця навичка часто зустрічається в обраних секторах (згадується у 5% розглянутих вакансій).

Вимога «комунікативні навички» зустрічається в кожній четвертій вакансії, адже для успішної роботи компанії важливі як внутрішні комунікації між співробітниками, так і спілкування з клієнтами, постачальниками та партнерами.

Практично в кожній четвертій вакансії роботодавці хотіли б бачити відповідальних кандидатів, які володіють навичками ведення переговорів. Робота в команді згадується тільки в 3.5% вакансій.

Технічні навички відрізняються від сектора до сектора, але для багатьох нормою вважається вміння працювати з комп'ютером. Excel і 1С згадуються в кожній десятій вакансії (дані охоплюють період до набрання чинності Указу Президента України №133/2017 про заборону використання 1С в Україні).

Видно, що групи когнітивних (інтелект) і соціоемоційних (поведінка) навичок багато в чому перетинаються (таблиця 2). За технічними навичкам складно порівнювати сектор «IT» з іншими напрямками. Для багатьох секторів вимоги щодо технічних навичок можуть бути на базовому рівні — ПК, Excel і PowerPoint.

Скільки «коштує» кожна навичка

Тепер найцікавіше: скільки українські роботодавці готові платити за кожну навичку. Або як асоціюється навичка, зазначена у вакансіях, з розміром зарплати? Маючи дані про зарплати і навички по кожній вакансії, цю асоціацію можна порахувати (використовувалася статистична модель) і висловити в грошовому еквіваленті. Якщо не зовсім науково спростити, то це можна вважати середньою вартістю навички.

Як ми рахували?

Заробітна плата була вказана в ~ 50% випадків, вакансії без ЗП не враховувалися. Щоб порахувати асоціацію навички з зарплатою, ми використовували лінійну регресію з фіктивними змінними. Кількість змінних дорівнює кількості навичок, і якщо навичка зустрічається в описі вакансії, то у відповідній клітинці ставиться 1, якщо навички немає, то 0. З деталями можна ознайомитися в методології.

Використовуючи отримані результати регресії та знаючи вимоги по навичкам, можна розрахувати прогнозний рівень зарплати. Кожен може ‘зібрати’, як конструктор, свою очікувану зарплатню у вибраному секторі з урахуванням навичок. Якщо у вакансії на вказана заробітна плата, то її можна порахувати, знаючи вимоги.

Розглянемо, як це працює. Для цього потрібно знати константу регресії (середня зарплата без урахування ефекту навичок/характеристик) по сектору і перелік навичок. По сектору «Продажі, закупівлі» константа дорівнює 7742 грн. Припустимо, наш кандидат знає англійську мову (що додає йому 2859 грн), вміє вести переговори (ще плюс 1313 грн), але спеціалізується тільки на прямих продажах, які "зменшують" його зарплату на 1107 грн. Виходячи з моделі, його очікувана середня заробітна плата складе 10807 грн (7742 + 2859 + 1313-1107 = 10807). Позитивний знак біля навички вказує на те, що навичка частіше згадується у вакансіях з ЗП вище середньої, а негативний на те, що навичка згадується у вакансіях з ЗП нижче середньої.

У продажах і закупівлях більш за все цінується досвід роботи. Наприклад, п'ятирічний додає до середньої зарплати 6777 грн, а дворічний 2537 грн. За інших рівних умов знання англійської мови додає до ЗП 2859 грн. Роботодавці також високо оцінюють мотивацію і вміння вести переговори. А ось вимога усидливості у вакансіях «забирає» від базової ЗП понад 1800 грн. Результати показують, що в сфері продажів і закупівель у вакансіях, в яких з'являється вимогу «дівчина», пропонують зарплату меншу на 1440 грн. Уміння користуватися ПК, мабуть, настільки основоположне, що його згадка не додає, а віднімає від базової ЗП 1100 грн.

В категорії «IT» «базова» ЗП складає близько 11300. Найбільше до зарплати, судячи з наших даних, додає знання Java — 23807 грн, трохи менше Python — 18141 грн. А, наприклад, вакансії в сфері в IT, в яких згадується «усидливість», пропонують зарплату меншу за середню на 2732 гривень (очевидно, це вакансії початкового рівня або рутинна робота).

У секторі «Адмiнiстрацiя керівництво середньої ланки» англійська мова, згадана в вакансії, в середньому додає 5801 грн до середньої заробітної плати. «Чесність», яка згадується в 197 вакансіях, додає відразу 5913 грн до середньої зарплати.

У статті наведено частину розглянутих навичок, повний список доступний тут.

Сюрпризи ринку:

 1. У вакансіях сектора «IT», в яких згадується вимога про вищу освіту, варто очікувати зарплату менше на 1353 грн.
 2. Досвід від 1 року в секторі IT асоціюється з зарплатою, меншою за середню (мінус 987 грн). При цьому досвід від 2 років асоціюється з більш високим рівнем оплати (плюс 6721)
 3. Java і Python лідирують серед інших мов програмування. Плюс 23807 грн до середньої зарплати в секторі «IT» за Java і плюс 18141 за Python.
 4. У трьох відсотках усіх вакансій згадується вимога «дівчина», і такі вакансії асоціюються з більш низькою оплатою праці:
  • мінус 1384 грн в секторі «Адмiнiстрацiя керівництво середньої ланки»;
  • мінус 1440 грн для сектора «Продажі, закупівлі»;
  • мінус 2398 грн для сектора «IT». У цьому секторі дівчатам пропонують вакансії дизайнера-верстальника, СММ-фахівця, бухгалтера / маркетолога / адміністратора / менеджера по роботі з клієнтами інтернет-магазину.
 5. Знання англійської мови асоціюється з зарплатою вище середньої:
  • плюс 5801 грн для сектора «Адмiнiстрацiя керівництво середньої ланки»;
  • плюс 2859 грн для сектора «Продажі, закупівлі»;
  • в секторі «IT» знання англійської малоймовірно впливає на зарплату (не є статистично значущим);
 6. Знання Excel асоціюється з зарплатою вище середньої:
  • плюс 3106 грн в секторі «Адмiнiстрацiя керівництво середньої ланки»;
  • плюс 3200 грн для сектора «IT»;
  • в секторі «Продажі, закупівля» Excel малоймовірно впливає на зарплату (не є статистично значущим).

Скільки коштує ваш досвід

Досвід — такий важливий показник на українському ринку праці, що ми вирішили подивитися на нього більш уважно. Практично у всіх вакансіях згадка досвіду роботи пов'язано з більш високою зарплатою. Наприклад, досвід роботи від п'яти років для сектора «IT» підвищує зарплату в середньому на 12879 грн; ненабагато менше цей показник для «Керівників» — 11334, в той час як для сфери «Продажі, закупівлі» такий само стаж буде «коштувати» тільки 6777 грн.

Інтерпретуючи результати варто враховувати обмеження дослідження: не враховано регіональний фактор, розраховуються загальні значення для всієї країни; вакансії зібрані тільки з одного джерела, охоплені не всі доступні вакансії за обраний період. Використовуючи отримані таким чином результати, роботодавці мають можливість оцінити середню ринкову зарплату співробітника з урахуванням навичок. А претенденти в свою чергу можуть обґрунтувати свої зарплатні очікування в залежності від набору навичок, якими вони володіють.

Висновки

 1. "Вища освіта" вимагається майже в кожній другій вакансії за обраними секторами. Але тільки для сектора IT цей показник значимий, і тут він негативний (-1353 грн).
 2. Досвід роботи в переважній більшості випадків асоціюється з більш високою зарплатою. Сума відрізняється від сектора до сектора: в IT c досвідом роботи від 5-ти років середня ринкова зарплата може бути вище на 13 тис. грн, а в Продажах тільки на 7 тыс. грн.
 3. Знання англійської мови — одна з найпопулярніших когнітивних навичок за обраними секторами. Додає 5801 грн до середньої зарплати в секторі «Адмiнiстрацiя керівництво середньої ланки» і 2859 грн в секторі «Продажі, закупівлі»
 4. У вакансіях, в описі яких згадується вимоги «дівчина», варто очікувати меншої зарплати.
 5. Цінність певних вузькоспеціалізованих навичок в очах роботодавців в середньому перевищує цінність соціоемоційних і когнітивних навичок.