Доля випускника. Які фактори впливають на результати ЗНО. (Оновлено)

Розмір міста, стать, «ліцейність» школи, математичний профіль — важливі фактори, які «важать» 10-30 балів на ЗНО.

Автор: Дарія Михайлишина

У червні 2018-го 335 000 молодих українців склали зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО). Для більшості з них результати могли мати справді доленосне значення: саме від кількості набраних балів залежало, вступили вони до обраного університету (ВНЗ) на бюджетні місця чи ні. Наскільки імовірно передбачити результати ЗНО за допомогою математичних моделей? Для окремої людини навряд, але з’ясувати, від чого залежить результат для значущої групи людей, — реалістичне завдання.

ЗНО проводить Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО) уже 12 років, проте лише два роки тому він почав публікувати деперсоналізовані результати ЗНО кожного учасника. За допомогою даних за 2016 та 2017 роки ми з’ясували, які чинники впливають на кінцевий бал. Ми розглянули сім чинників. Які з них впливають найбільше? Очікувано важливі розмір населеного пункту та стать випускника, регіон проживання є менш значущим. Що ще?

Як ми рахували

Для виявлення залежностей ми використали метод лінійної регресії, а саме звичайний метод найменших квадратів (OLS). Регресійний аналіз дозволяє вимірювати вплив усіх важливих факторів одночасно.

Аналіз проводився з використанням даних 2016 та 2017 років. У статті більшість результатів подано за підсумками 2017 року, оскільки дані 2016-го не містять інформації про багато важливих факторів, таких як розмір населеного пункту або спеціалізація класу. Однак вплив інших факторів залишається схожим в обох випадках. Це означає, що виключення факторів з аналізу даних 2016 року не впливає на результати.

Фактори, які можуть впливати на результати ЗНО і які було проаналізовано:

Ми планували додати до факторів впливу рік випуску зі школи, однак у фінальному аналізі не включили його до моделі. На то є дві причини: по-перше, він виявився статистично незначущим. По-друге, через відсутність даних про тип школи (ліцей, гімназія) ми не можемо визначити ефект типу школи та року випуску (perfect multicollinearity problem). Оскільки аналізуючи тип школи та рік випуску окремо, ми визначили, що тип школи є більш значущим фактором, ми вирішили його залишити та не зважати на рік випуску. Разом з тим варто зауважити, що коли рік випуску виключений з аналізу, ефект віку стає більшим.

Стать: дівчата краще здають іспити

Дівчата в Україні в середньому суттєво краще здають ЗНО: перевага майже у 16 балів. При чому у дівчат результати вище з усіх предметів. Різницю особливо помітно на гуманітарних дисциплінах: середній бал ЗНО у хлопців з української мови нижчий на 22 бали за жіночий, історію України хлопці знають гірше майже на 17 балів. Найменше відставання з математики — у середньому 8 балів.

Таке явище притаманне не тільки Україні: дівчата суттєво краще здають тести майже у всіх країнах. У науковців немає консенсусу щодо причин. Раніше вважалося, що дівчата більш посидючі, але зараз деякі дослідження спростовують таку версію, називаючи натомість комплекс причин, серед яких формування у хлопців стереотипу, що навчання — це не мужньо, та стимулювання суспільством і школою хлопців та дівчат до обрання різних предметів (математичних і гуманітарних відповідно).

Вік: чим старше, тим гірше

Краще не залишатися на другий рік і не відтерміновувати складання ЗНО. Кожен додатковий рік у віці «ЗНОшника» знижує результат середнього показника оцінювання на 3,06 бала. Найбільший вплив вік має на результат ЗНО з математики: старші на рік випускники здають математику в середньому гірше на 4,45 бала.

Найменше вплив віку позначається на історії України — 2,3 бала за кожний додатковий рік. Українська мова «забувається» трохи повільніше за англійську: результат ЗНО з української зменшується з кожним додатковим роком на 3,8 бала, а з англійської на 4,17.

Школа має значення

Результати ЗНО суттєво пов’язані із типом школи. Учні спеціалізованих шкіл (ліцеїв, гімназій тощо) мали в середньому на 15 балів кращі результати, ніж учні загальноосвітніх шкіл. Різниця в оцінках між спеціалізованими та загальноосвітніми школами є найбільшою в англійській мові (+16,9 бала) та математиці (+16,5 бала). Найменший вплив на історію України — 12,3 бала.

Але ми не беремось однозначно сказати, що спеціалізовані школи надають настільки кращу освіту. Скоріше за все вагомим додатковим фактором є те, що в ліцеях і гімназіях в середньому вчаться діти з більш заможних родин. Їх батьки мають більше можливостей інвестувати в репетиторів перед ЗНО. Що також впливає на результат.

Спеціалізована школа має значно більший зв’язок із результатами ЗНО «двієчника», ніж «відмінника». На то є кілька причин: по-перше, стандарт оцінювання в спеціалізованих школах може бути вищим, так що навіть «двієчники» у спеціалізованих школах мають співвідносний рівень знань до «відмінників» у загальноосвітних школах. По-друге, у спеціалізованих школах може бути більш індивідуальний підхід до учнів, від якого учні з низькими оцінками виграють найбільше.

Мова навчання — обирай українське

Навчання в класах з українською мовою викладання має позитивний зв’язок із середнім балом ЗНО (учні з україномовних класів складають ЗНО в середньому на 4 бали краще учнів класів з іншими мовами навчання), проте це не завжди відображається на результатах з конкретного предмету.

Наприклад, ті, хто навчаються українською, у середньому отримують на 7 балів вище у ЗНО з української мови та історії України, але їхні результати з математики та англійської мови є гіршими трохи більше ніж на 2 бали. Водночас позитивний зв’язок із гуманітарними предметами більший за негативний із технічними.

Профіль навчання школярів

Спеціалізація учнів також відіграє свою роль: випускники класів з математичним чи фізико-математичним профілем мали вищі оцінки з усіх предметів порівняно з випускниками інших спеціалізацій. Середній бал «фізматівця» був на 15 одиниць вищим за результат випускників універсального профіля, а в математиці — на 22,63 бала вище.

На другому місці за середнім балом ЗНО йдуть випускники класів, спеціалізованих на іноземній філології. Їхній середній бал вищий на 10 одиниць порівняно з універсальним профілем навчання. Найгірший результат з усіх предметів показують випускники мистецьких та спортивних спеціалізацій (їхній середній бал ЗНО на 16 одиниць нижчий, ніж випускників без спеціалізацій).

Цікавий факт: випускники, що спеціалізувалися на українській філології, показують результати із ЗНО з української мови на 10 балів нижче, ніж випускники класів з математичним профілем, та на 6 балів нижче, ніж ті, хто поглиблено вивчав іноземну філологію.

Через відсутність більшого обсягу даних ми не можемо сказати точно, за рахунок чого випускники класів з математичною спеціалізацією мають найвищі результати. Це може бути як через кращу якість навчання усіх предметам у школах, в яких наявна така спеціалізація, так і через більш конкурентний відбір при вступі в ці класи.

Місто чи село: нерівні можливості

Факт проживання в селі — один з найважливіших чинників, що негативно асоціюється з результатами ЗНО. Залежно від регіону проживання випускники сільських шкіл набирають у середньому на 20-33 бали менше, ніж випускники з міст. Цікаво також зауважити, що таке відставання сільських шкіл зберігається, якщо порівняти лише неспеціалізовані школи в селах та містах. Отже, вищі оцінки в містах не є результатом наявності там більшої кількості спеціалізованих шкіл.

Випускники із сіл Західної України демонструють найгірші результати, а найкращі — випускники з міста Києва. В усіх регіонах села відстають від міст з усіх предметів. Найбільшою ця різниця є в Західній Україні (села складають ЗНО в середньому на 33 бали нижче), а найменшою — у Центральній Україні (нижче на 20 балів). На Заході спостерігається найбільший «розрив» з української мови (у випускників із західних сіл результати в середньому на 35 балів нижче за учнів у містах), а в інших регіонах — з математики (24 та 30 балів відповідно).

Регіони: насправді без лідерів

Якщо аналізувати взаємозв’язок регіону з результатами ЗНО без урахування типу населеного пункту, результати за всіма предметами були вище в Києві. Однією з причин може бути фактор типу населеного пункту: у Східній Україні більше людей проживає в містах.

Однак насправді це може відображати не регіональний фактор, а тип населеного пункту: через те що в селах ЗНО здають гірше та на Заході в селах проживає більший відсоток населення, ніж на Сході, результати на Сході є кращими.

Якщо ж брати до уваги тип населеного пункту, в якому проживає випускник, різниця між регіонами невелика, а для деяких предметів, таких як історія України, є статистично незначущою. Цікаво, що розрив між оцінками ЗНО у східних та західних регіонах є найбільшим у математиці та англійській мові (у середньому на 10 та 9 балів відповідно вище на Заході) та найменшим в українській мові (на 2 бали вище на Заході). Розрив між регіонами та Києвом є також найвищим у математиці та англійській мові.

У статті «Доля випускника. Які фактори впливають на результати ЗНО» була помилка: результати Державної підсумкової атестації (UKRBALL12/HISTBALL12/ и тд) було прийнято за оцінку у атестаті. Звідси були зроблені безпідставні висновки щодо кореляції між оцінками в атестаті та результатами тестування ЗНО. Цю частину статті наразі видалено. Приносимо читачам вибачення! Дякуємо Єгору Стадному за пильність.

Рекомендації: рівність можливостей

У цілому дослідження показує, що результати ЗНО корелюються з багатьма характеристиками учнів. Хлопці, учні загальноосвітніх шкіл, мешканці сіл та учні, що навчаються не у фізико-математичних класах чи класах зі спеціалізацією на іноземній філології, показують нижчі результати. Найбільшим є зв’язок між оцінками із ЗНО та типом населеного пункту: учні, що проживають в селі, здають ЗНО гірше за міських учнів, навіть якщо брати до уваги їхні шкільні оцінки.

Основною рекомендацією нашого дослідження для освітньої політики є приділення більшої уваги учням перерахованих вище категорій, які гірше складають ЗНО. Особливо це стосується учнів сільських шкіл, оскільки навчання в сільській школі пов’язано з найбільшим зниженням середньої оцінки ЗНО.

Крім того, для подальших досліджень та кращого розуміння факторів, пов’язаних із балами ЗНО, ми б рекомендували запровадити збір і розміщення у відкритому доступі додаткових даних про учнів (відомостей про родину — її фінансовий стан, освіту батьків тощо), а також інформації про те, чи займалися випускники додатко з репетитором. Ми розуміємо, що такі дані не завжди можливо отримати від усіх абітурієнтів, тому ми рекомендували б збирати цю інформацію на основі репрезентативного опитування, до якого потім додавалися б результати із ЗНО.

Disclaimer:

Ми не проводили аналіз усіх можливих факторів, здатних впливати на оцінки, оскільки у нас відсутні необхідні для цього дані. При включенні нових даних може виявитися, що вплив проаналізованих факторів сам по собі менший. Наприклад, як зазначалося раніше, у нас відсутні дані про фінансовий стан родини. Міжнародні дослідження послідовно підтверджують, що діти з бідних родин отримують гірші оцінки в школі. Так, огляд літератури, зроблений Blanden and Gregg (2004), свідчить, що майже всі дослідження із США та Британії, незалежно від методології, вказують на те, що діти з бідних сімей вчаться набагато гірше. Автори також підкреслюють, що доход родини впливає на результати навчання напряму, окремо від інших пов’язаних факторів, таких як освіта батьків чи інші характеристики сім’ї. Отже, дані про фінансовий стан родини є одним з головних чинників, які впливають на результати навчання, тому ми вважаємо, що наявність таких даних допомогла б отримати більш повні результати в подальших дослідженнях. Крім того, якщо припустити, що люди, які проживають в селі, у середньому менш заможні, ніж ті, що проживають у місті (що підтверджується даними Держстату: за перші 9 місяців 2017 року середньомісячні доходи одного домогосподарства в селі становили 7542 грн, тоді як у місті — 7749 грн), вплив села на оцінки може частково відображати цю різницю у фінансовому статусі.

Ми віримо, що слова мають силу, а ідеї – визначний вплив. VoxUkraine об’єднує найкращих економістів та допомагає їм доносити ідеї до десятків тисяч співвітчизників. Контент VoxUkraine безкоштовний (і завжди буде безкоштовним), ми не продаємо рекламу та не займаємось лобізмом. Щоб проводити більше досліджень, створювати нові впливові проекти та публікувати багато якісних статей, нам потрібні розумні люди і гроші. Люди є! Підтримай VoxUkraine. Разом ми зробимо більше!