МАНІПУЛЯЦІЯ: Світові лідери одержимі ідеєю контролю народжуваності та скорочення населення землі | VoxUkraine

МАНІПУЛЯЦІЯ: Світові лідери одержимі ідеєю контролю народжуваності та скорочення населення землі

25 Лютого 2021
FacebookTwitterTelegram
1400

Перевірка фейків у рамках партнерства з Facebook 

У мережі поширюють публікації, у яких стверджують, що багато світових лідерів одержимі ідеєю контролю народжуваності та скорочення населення землі, оскільки вважають, що різке зростання кількості населення на планеті є основною причиною змін клімату, погіршення стану навколишнього середовища і загрожує зниженням рівня життя. У якості аргументу автор цитує висловлювання низки публічних осіб.

Утім, узагальнення, яке використовує автор, маніпулятивне. Хоча окремі висловлювання (зокрема представників природоохоронних рухів) носять досить радикальний характер, більшість висловлювань стосуються проблеми швидкого приросту населення у бідних країнах, які спричиняються високою бідністю та смертністю і несуть ризики подальшого погіршення рівня життя. Низка інших цитат стосуються проблеми перенаселення і її впливу на стан навколишнього середовища та зміни клімату, які автор не визнає.

Пояснюємо, де автор маніпулює і чому подібні узагальнення некоректні або носять характер теорії змови. 

12 з 23 цитат – це виривання слів з контексту або приписування слів, яких названі публічні особи не робили, чи цьому немає доказів

Більшість наведених тверджень використовуються маніпулятивно, оскільки: 

  • є вирваними з контексту фразами, автори яких мали на увазі не те, що стверджує автор посту;
  • приписуються особі, яка цього не казала або ж цьому немає доказів

Наприклад, судді Верховного суду США Рут Гінзбург приписують наступну фразу: “Відверто, я думала, що, коли приймалося рішення по справі Рау (Roe), була заклопотаність зростанням чисельності населення, і, зокрема, зростанням в тій його частині, в якій ми хочемо найменше”. Це подають як свідчення її прихильності ідеям контролю росту населення. Проте, це вирвано з ширшого контексту, у якому суддя коментувала справу і мала на увазі, що не виключає можливості впливу ідей контролю за населенням на встановлення вироку у цій справі. Раніше це вже перевіряли дослідники платформи Snopes

В інших випадках автор приписує слова людям, які цього не казали або ж цьому немає доказів. Наприклад, Жаку Іву Кусто приписують наступну фразу: «Для того, щоб стабілізувати чисельність світового населення, ми повинні щодня знищувати 350 тисяч чоловік». Утім, цьому немає доказів. Існують записи, де Кусто висловлює занепокоєння питанням перенаселення планети внаслідок розвитку технологій, але немає підтвердження, що він говорив про необхідність знищувати людей для стабілізації світового населення. 

Також, у якості доказу прихильності “світової еліти” ідеям скорочення населення, автор використовує цитати, автори яких говорили з сарказмом або піднімали риторичні питання. Наприклад, стверджує, що австралійський екофілософ Пітер Сінгер виступає за стерилізацію для того, щоб стати останнім поколінням людей на планеті. Проте, немає доказів прихильності Сінгера до ідеї стерилізації населення, а це питання він піднімав лише риторично у своїй колонці в The New York Times, критикуючи ідеї філософів Артура Шопенгауера та Девіда Бенатара, які висловлювалися про народження людей як про шкоду для природи.

5 цитат – це нейтральні чи конструктивні вислови публічних осіб, занепокоєних проблемами, які пов’язані зі зростанням кількості населення

Частина цитат є нейтральними або конструктивними висловлюваннями, які автор посту трактує невірно. Зокрема, у частині цитат мова йде не про обмеження народжуваності чи скорочення населення, а про вирішення проблеми високої смертності та інших соціоекономічних проблем, що покликано призвести до зниження темпів зростання населення. 

Наприклад, автор цитує Принца Чарльза, який висловлював занепокоєння, що “через 50 років нашій бідній планеті, яка ледь утримує 6,8 мільярда людей, доведеться якимось чином утримувати понад 9 мільярдів людей”. Утім, ці слова були сказані не в контексті необхідності скорочення населення, а в контексті наявної на Заході тенденції до надмірного споживання і необхідності стримати її для збереження довкілля. 

Також він цитує Біла Гейтса, який заявляв на виступі TED 2010 року, що “У світі сьогодні мешкає 6,8 млрд людей. І ця кількість прямує до дев’яти мільярдів. Якщо ми запровадимо нові вакцини та поліпшимо послуги у сфері медицини та репродуктивного здоров’я, то зможемо знизити цю складову на 10 чи 15 відсотків”. Автор посту трактує це як бажання Біла гейтса скоротити населення на 10-15%, хоча насправді йдеться про сповільнення швидкості приросту населення внаслідок зниження смертності та покращення умов життя у бідних країнах. 

Схожим чином автор цитує звіт ООН за 2009 рік, де питання зменшення народжуваності піднімається лише в контексті забезпечення стабільного розвитку країн, доступу всіх людей до ресурсів, забезпеченні достатнього рівня розвитку, що сформовано в принципах діяльності департаменту народонаселення.

Справа в тому, що найбільші темпи зростання населення спостерігаються у бідних країнах з високим рівнем смертності (зокрема дитячої), обмеженими можливостями і правами жінок та низьким рівнем життя. Через високу смертність та превалювання народного господарства у бідних регіонах, сім’ї народжують більше дітей. Це збільшує ймовірність, що більше дітей виживе, а також дає родині більше дітей, які потенційно зможуть підтримати її матеріально або працею. 

Утім, це створює додаткові проблеми і ризики збільшення бідності, коли темпи зростання населення є вищими, ніж темпи економічного зростання. Це називають Мальтузіанською пасткою: коли через відсутність зростання доходів у розрахунку на одну людину, швидкі темпи приросту населення ведуть до стагнації доходів і збіднення людей в цілому. 

Таким чином, шляхами вирішення проблеми є насамперед: 

2 цитати – нейтральні або конструктивні висловлювання природоохоронців щодо занепокоєння проблемою перенаселення та його впливу на навколишнє середовище

Кілька цитат є твердженнями природоохоронців, занепокоєних проблемами перенаселення і його впливу на навколишнє середовище, які автор посту трактує як негативні, оскільки сам не визнає ці проблеми.

Так, автор цитує звіт ООН за 2009 рік, у якому йдеться, що «Жодна людина не є по-справжньому «нейтральною до вуглецю», особливо, коли всі парникові гази приведені в рівновагу». Утім, численні докази свідчать, що викиди парникових газів, які провокують зміни клімату, переважно зумовлені неекологічним економічним зростанням та зростанням населення. Це призводить до атмосферних концентрацій вуглекислого газу, метану та закису азоту, які наразі є безпрецедентними щонайменше за останні 800 000 років і, ймовірно, є основною причиною глобального потепління з середини ХХ століття. Сам же автор посту називає ці проблеми “чепухою” і стверджує, що “світова еліта” перебільшує їх.

4 цитати – радикальні висловлювання природоохоронців або прихильників контролю за кількістю населення

Частина цитат дійсно висловлюють радикальні погляди їхніх авторів щодо контролю населення чи його скорочення. 

Наприклад, Джон Холдрен, цитата якого наводиться в пості, справді є співавтором книги, у якій висловлювалися ідеї щодо стерилізації жінок і контролю вагітності через певні технічні засоби. Пізніше він публічно відмовлявся від цих поглядів.

Або цитата Пола Ерліха, який був прихильником введення контролю кількості населення і у своїх працях висловлював занепокоєння щодо нестачі ресурсів у світі відносно населення Землі. 

Також автор посту вказує цитату з так званих Скрижалів Джорджії, у якій ідеться про необхідність підтримувати кількість населення світу на рівні не вище 500 мільйонів для збереження рівноваги з природою. Утім, Скрижалі Джорджії – це монумент, що встановлений невідомими особами у штаті Джорджія, США і додавання його до цитат відомих людей є маніпулятивним. Хоча він містить контраверсійні написи, немає жодних підстав приписувати його авторство представникам “еліти”, оскільки його походження так і не було встановлено

Навіть попри те, що серед публічних осіб зустрічаються прихильники ідей з контролю населення чи інших радикальних поглядів, це не дозволяє говорити про змову “світової еліти”. Вириваючи з контексту, хибно трактуючи цитати відомих людей та додаючи до них висловлювання окремих осіб з радикальними поглядами, автор посту стверджує про існування зв’язків, яким насправді немає доказів. Насправді погляди та ідеї названих осіб значно відрізняються, а доказів їхньої змови чи спільної прихильності до скорочення населення чи контролю за народжуваністю, немає.

Застереження

Автори не є співробітниками, не консультують, не володіють акціями та не отримують фінансування від жодної компанії чи організації, яка б мала користь від цієї статті, а також жодним чином з ними не пов’язаний