Освітні уподобання та міграційні настрої українців у регіонах: результати опитування