Відновлення міст, областей і країни за принципом «краще, ніж було»: ціле не дорівнює сумі елементів