Анна Гурова

к.ю.н., науковий співробітник Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України