Джон Лаф

Асоційований співробітник програми Росія та Євразія, Chatham House