Іван Тітар

науковий співробітник відділу моніторингових досліджень соціально-економічних трансформацій ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», раніше – на посаді доцента кафедри політичної соціології соціологічного факультету Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна, канд. соціол.наук.