Світлана Михальчук

Аспірантка Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, спеціальність «Політичні інститути та процеси»