Не лише неетично: скільки коштує гендерна нерівність для економіки

Гендерна нерівність не лише обмежує права і можливості значної частини людства, а й стоїть на шляху економічного розвитку

Автори:

Автори – Квентін Водон та Бенедикт де ла Бріер

Переклад та адаптація – Віталій Бондарчук

Нереалізований потенціал людей має цілком відчутну ціну для світової економіки. Її можна порахувати. Різниця доходів і можливостей між чоловіками і жінками позбавляє економіку можливостей для розвитку і значно зменшує обсяги людського капіталу країни. Усунення гендерних відмінностей в оплаті праці може забезпечити зростання світового багатства на 14%.

VoxUkraine наводить результати дослідження Unrealized Potential: The High Cost of Gender Inequality in Earnings Квентіна Водона та Бенедикта де ла Бріера.

У багатьох країнах світу шкільна освіта більш доступна для хлопчиків, ніж для дівчаток, а писемних чоловіків більше, ніж жінок. Ще помітніше гендерна нерівність проявляється на ринку праці. Працюючих жінок значно менше, ніж чоловіків і вони отримують меншу зарплату. Серед жінок більше таких, що працюють неповний робочий день, зайняті у неформальному секторі чи у менш оплачуваних професіях. Ці ефекти спричиняють суттєву різницю у доходах між чоловіками і жінками, що послаблює роль останніх у економіці та політичному житті. Нерівність можливостей чоловіків і жінок виливається у економічні втрати не лише для них самих, але й для домогосподарств та країни в цілому. Про це свідчать результати дослідження Unrealized Potential: The High Cost of Gender Inequality in Earnings Квентіна Водона (Quentin Wodon) та Бенедикта де ла Бріера (Benedicte de la Briere) зі Світового банку.

Люди мають значення

Для визначення економічних наслідків гендерної нерівності було проведено аналіз сукупного багатства 141 країни на які припадає близько 95% населення світу. Сукупне багатство країн включає природний капітал, виробничий капітал, людський капітал та чисті закордонні активи. Гендерна нерівність впливає на людський капітал, а точніше, на теперішню вартість майбутніх доходів людей працездатного віку (від 15 років до пенсійного віку).

Обсяг світового багатства у 2014 році оцінювався у $1 143 трлн, що на 66% більше, ніж у 1994 році. Обсяг людського капіталу у 2014 році становив $737 трлн, що на 55% більше ніж у 1995 році. В розрахунку на одну людину обсяг світового багатства у 2014 році становив $168 580, а в 1995 році $128 929. В той же час обсяг людського капіталу оцінювався у $108 654 та $88 874 у 2014 та 1995 роках відповідно.

Станом на 2014 рік в країнах ОЕСР з високим рівнем доходів на жінок припадало 38% світового людського капіталу, в той час, як на чоловіків – 62%. У країнах з низькими доходами на жінок припадає лише третина людського капіталу. У цих країнах гендерна нерівність спричиняє значні втрати людського капіталу, що становить значну частку сукупного багатства країни.

Скільки втрачають економіки від гендерної нерівності

За результатами дослідження, якщо усунути гендерну нерівність в оплаті праці чоловіків і жінок, людський капітал, що генерують жінки може вирости з $286,6 трлн до $453,2 трлн (за базу взято 2014 рік). Якщо ж оцінювати світові втрати сукупного багатства в часі, то в 1995 році вони оцінювались в $123,2 трлн, а у 2014 вже на рівні $160,2 трлн, що практично еквівалентно двом світовим ВВП. Таке зростання втрат спричинене зростанням чисельності населення, підвищенням стандартів життя та часткою ВВП країн світу, що утворена трудовими ресурсами. Ліквідація гендерної нерівності в оплаті праці може забезпечити зростання людського капіталу на 21,7%, а зростання сукупного багатства – на 14%.

Залежно від рівня доходів населення, втрати економіки внаслідок гендерної нерівності відрізняються у різних країнах. Найбільші втрати спостерігаються у країнах з високим рівнем доходів – країни ОЕСР та Китай на які в сукупності припадає втрат людського капіталу на $140,2 трлн. Решта країн несуть втрати людського капіталу у розмірі $20 трлн. Але ситуація змінюється, якщо подивитися на відсоток цих втрат від сукупного обсягу багатства. Найбільших втрат сукупного багатства зазнали країни з доходом нижче середнього (близько 19,4%), а найменше країни з високими доходами, які не є членами ОЕСР (близько 7,4%) (графік 2).

Графік 1. Втрати сукупного багатства від гендерної нерівності за рівнем доходів та регіоном світу (в середньому за 1995-2014 рр.)

Втрати сукупного багатства від гендерної нерівності за рівнем доходів та регіоном світу

Аналіз економічних втрат від гендерної нерівності за регіонами світу показує, що найбільших втрат зазнали Європа та Центральна Азія (близько 30,8%), а найменших – Східна Азія та Тихоокеанський регіон (близько 8,8%). Середні втрати світового багатства оцінюються в 14%. Здавалося б, країни Європи мали б зазнати найменше втрат через кращу політику гендерної рівності та ступінь економічного розвитку, але натомість для цих країн втрати людського капіталу є суттєвішими через вплив таких факторів, як високий рівень життя, зростання чисельності населення і тривалості життя.

Зниження гендерної нерівності забезпечує зростання частки людського капіталу, що припадає на жінок і призводить до зростання національного багатства в цілому. Досягнення гендерної рівності дозволяє підвищити добробут жінок, а це, в свою чергу, підвищує добробут їх сімей та суспільства в цілому. Зрештою, гендерна рівність дозволяє досягнути повної зайнятості та потенційного ВВП. Також це може стати інструментом зменшення народжуваності в країнах з високими показниками природного приросту чисельності населення.

Висновки

На частку жінок припадає лише 38% людського капіталу у світі. У країнах з низьким рівнем доходів ця частка досягає всього третини людського капіталу.

Втрати світового багатства внаслідок нерівності в доходах чоловіків і жінок в розрахунку на одну людину становлять $23 620. Найбільші втрати характерні для розвинених країн членів ОЕСР Європи та Центральної Азії. Згідно даних дослідження, ліквідація гендерної нерівності за доходами може збільшити обсяги людського капіталу на 21,7% (в масштабах світової економіки), а світове багатство на 14%.

VoxUkraine — унікальний контент, який варто читати. Підписуйтесь на нашу e-mail розсилку, читайте нас в Facebook і Twitter, дивіться актуальні відео на YouTube.

Ми віримо, що слова мають силу, а ідеї – визначний вплив. VoxUkraine об’єднує найкращих економістів та допомагає їм доносити ідеї до десятків тисяч співвітчизників. Контент VoxUkraine безкоштовний (і завжди буде безкоштовним), ми не продаємо рекламу та не займаємось лобізмом. Щоб проводити більше досліджень, створювати нові впливові проекти та публікувати багато якісних статей, нам потрібні розумні люди і гроші. Люди є! Підтримай VoxUkraine. Разом ми зробимо більше!


Sorry, Comments are closed!

Застереження

Автори не є співробітниками, не консультують, не володіють акціями та не отримують фінансування від жодної компанії чи організації, яка б мала користь від цієї статті, а також жодним чином з ними не пов’язаний