Відповідь Центру тестування МОЗ на статтю «За “Крок” до реформи медичної освіти»

VoxUkraine отримав адвокатський запит та листа від Центру тестування, але не отримав відповіді на головне питання статті

13 березня на сайті VoxUkraine було опубліковано статтю «За “Крок” до реформи медичної освіти». Стаття пройшла стандартну процедуру редагування VoxUkraine (статті, які не пройшли таку процедуру, містять відповідний дисклеймер). 1 квітня 2019 року до нас надійшло звернення від Центру тестування при МОЗ, яке ми з дозволу відправника публікуємо нижче.

Матеріал створений у рамках проекту «Не вір міфам» за підтримки Міжнародного фонду «Відродження».

Зазначимо, що стаття «За “Крок” до реформи…» не містить жодних звинувачень на адресу Центру. Однак, вона ставить важливі питання, на які наразі ми не маємо відповіді. Найважливіше з цих питань – те, що у певні роки спостерігається «пік» біля порогу «склав/не склав» у розподілі балів за тест, а в інші – ні. Це може свідчити про зміну методології оцінювання. Якщо така зміна відбувалася, важливо знати, чому. Цілком можливо, що на це були об’єктивні причини.

На платформі VoxUkraine 13.03.2019 року опублікована стаття «За “Крок” до реформи медичної освіті. Що не так з іспитами для студентів-медиків» авторів І.Совсун та Т.Тищук. Перша – І.Совсун є віце-президентом приватного закладу Київська школа економіки, друга – Т.Тищук є керівником проекту IMoРe громадської організації VoxUkraine.

У статті робиться висновок щодо «… необхідності … суттєвого перегляду підходів до адміністрування іспитів та гарантування прозорості процедур та підходів до оцінювання студентів…» медиків, чим фактично ставить під сумнів багаторічну професійну репутацію Центру тестування, яка неодноразово підтверджена міжнародними експертами.

Остання експертиза технології іспитів «Крок», яка використовується в Центрі тестування, була здійснена у березні 2017 року Д. Мельником, президентом Національної ради медичних екзаменаторів Сполучених Штатів Америки (National Board of Medical Examiners, NBME) з 2000 по 2017 роки, а нині – почесним Президентом NBME, який сприяв розбудові Центру тестування та постійно надавав консультативну підтримку.

Професійна репутація Центру тестування підтверджена також тим, що NBME двічі проводив в Україні – у травні 2017 року і березні 2019 року іспит IFOM, обираючи для цього Центр тестування як Адміністратора іспиту, та надав високу оцінку професіоналізму Центру тестування, відзначивши також, що ці дослідження були наймасштабнішими, які проводилися NBME за межами США. Крім того, Центр тестування вже більше двох років успішно співпрацює з NBME по проведенню іспиту IFOM у комп’ютерній формі, надаючи можливість студентам у web-форматі в Україні складати цей іспит та у разі успішного складання – отримати сертифікат NBME безпосередньо в українському Центрі тестування.

Також, слід зазначити, що з боку Уповноваженого органу – Міністерства охорони здоров’я ніколи не було жодного офіційного зауваження до офіційних звітів Центру тестування та його діяльності.

Щодо прозорості та неупередженості висновків, що наводяться у статті, та академічної доброчесності її авторів.

Я, Ірина Булах, яка безпосередньо брала участь у створенні Центру тестування в Україні та очолювала його впродовж 20 років, маю проінформувати Вас про порушення з боку авторів статті І.Совсун та Т.Тищук Закону України «Про інформацію». Використана у статті інформація, яка начебто має відношення до Центру тестування, але за змістом належить до категорії з обмеженим доступом – конфіденційна та службова інформація, за отриманням якої а ні автори статті, а ні редактори платформи VoxUkraine до Центру тестування, який є єдиним офіційним джерелом такої інформації, не зверталися.

Дана стаття та висновки, зроблені у ній, є викривленими, маніпулятивними та такими, що спрямовані на дискредитацію ділової репутації Центру тестування, і в якій використана службова інформація з порушенням Закону України «Про інформацію» та міжнародних норм.

Центр тестування, як державна професійна атестаційна організація, яка працює із закритими матеріалами, має Положення про конфіденційну інформацію та інформацію з обмеженим доступом. Це Положення у 2017 році було доповнено після підписання тристоронньої угоди між МОЗ, NBME та Центром тестування про забезпечення конфіденційності при проведенні Центром тестування в Україні іспиту IFOM, розробником якого є NBME. Зокрема доповнення містять наступне:

  • «конфіденційна інформація включає: матеріали, звіти з оцінками (за виключенням групових); будь яку та всю інформацію, пов’язану з базами даних, програмним забезпеченням, документацією щодо програмного забезпечення, версіями програмного забезпечення, системами; аналітичні методи розрахунку»;
  • «сторони зобов’язуються зберігати конфіденційну інформацію, без попередньої згоди не розкривати та не розголошувати конфіденційну інформацію будь-якій іншій юридичній чи фізичній особі»;
  • «службовою вважається інформація, що міститься в документах суб’єктів владних повноважень, а саме, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов’язані з розробкою напрямку діяльності Центру тестування, процесом прийняття рішень тощо».

Центр тестування повністю дотримується Положення про конфіденційну інформацію та інформацію з обмеженим доступом та міжнародних норм дотримання конфіденційності своїх партнерів. На офіційному сайті Центру тестування (testcentr.org.ua) публікуються групові звіти та аналітичні матеріали і звіти, які також розсилаються до МОЗ, закладів вищої освіти та низці інших установ після кожного іспиту, який проводить Центр тестування. Також, починаючи з 2017 року, Центр публікує деперсоніфіковані дані українських учасників ліцензійних іспитів «Крок».

Центр тестування несе відповідальність виключно за ті данні, які опубліковані на його офіційному сайті, або надані на офіційні запити третіх сторін і підписані керівництвом Центру. Також Центр тестування як самостійна юридична особа є єдиним утримувачем даних, що належать до його компетенції і відповідає за їхню достовірність. Тому, Центр тестування не може нести відповідальність за дані, які він офіційно не надавав і з якими могли зробити будь-які маніпуляції.

Що стосується етичного аспекту статті, вважаємо не припустимим у статті, яка позиціонується, як наукова, використовувати вислови, які мають відверто наклепницький характер у виглядів домислів та чуток. Цитуємо: «звучать різні суми, за які нібито можна вирішити питання; називаються різні імена людей, до яких можна звернутись; переказують історії тих, кому начебто вдалося. Водночас за 20 років існування Кроків жодні підозри, чи звинувачення не були доведені»

Крім того, автори статті також в порушення закону використовують службову інформацію Центру тестування. Цитата зі статті: «у декількох листах, надісланих на запит МОЗ, Центр тестування пояснив …», при цьому цитують їх вибірково, маніпулятивно та упереджено. У своїй аргументації про «… відсутність єдиного усталеного підходу до визначення результатів іспитів та про можливість зміни підходу внутрішнім рішенням Центру тестування» автори статті спираються на відсутність у них технічного завдання до програмного комплексу Центру тестування, що є конфіденційною інформацією.

Виникає питання: яким чином технічне завдання програмного комплексу державної організації, яка працює з закритими матеріалами, могло б взагалі опинитися у приватних осіб – авторів цієї статті?

Центр тестування звернувся до Адвокатського об’єднання «КМАНА «ЮСТЕМ» за наданням правової допомоги, відповідно до чого 18.03.2019 р. до VoxUkraine було відправлено адвокатський запит з такими запитаннями:

  1. Чи був матеріал згаданої статті «ретельно оцінений редакторами та рецензентами VoxUkraine щоб забезпечити якість аргументації», як це передбачено правилами цього інформаційного ресурсу?
  2. Якщо експертиза проводилася, просимо надати документ такої оцінки, прізвища цих редакторів/рецензентів та їхні контактні дані. Просимо також надати науководослідницьке обґрунтування авторів до статті.
  3. З яких правових підстав внутрішня службова інформація та службове листування між Державною організацією та державним Уповноваженим органом потрапили до Ваших співробітників? Просимо надати інформацію про джерело отримання Вашими співробітниками матеріалів такої службової інформації та службового листування.

Відповідь одержана адвокатом 21.03.2019 р. за підписом Виконавчого директора VoxUkraine Сологуб І.А. надана у формі відписки з переадресацією до адвоката низки запитань, навіть тих, які визначені на ресурсі VoxUkraine, як вимоги до авторів статей. Це, зокрема, такі: «кожен текст має бути ретельно оцінений редакторами та рецензентами»; автори «мають відправити статтю та її науко-дослідницьке обґрунтування»; «всі цитати повинні бути оформлені належним чином; обов’язково мають бути наведені джерела використаних в статі даних».

Надана відповідь Виконавчого директора VoxUkraine у формі запитань до адвоката свідчить про ігнорування І.Сологуб Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», відповідно до якого адвокат має право звертатися з адвокатськими запитами, у тому числі щодо отримання копій документів, необхідних адвокату для надання правової допомоги клієнту. Тому ця відповідь буде передана до Ради адвокатів, для надання правової оцінки.

Таким чином, відповідь VoxUkraine на адвокатський запит є формальною, що межує зі зневагою, а стаття та висновки, зроблені у ній базуються на даних отриманих з порушення законодавства, є викривленими, маніпулятивними та такими, що спрямовані на дискредитацію ділової репутації Центру тестування.

Оскільки авторами статті порушені норми академічної доброчесності, які могли бути зроблені умисно, просимо винести це питання на обговорення відповідно до визначених на VoxUkraine процедур. Про результати та прийняті рішення просимо проінформувати, а на цей період вимагаємо зняти вказану статтю з коментарем: Знято з публікації на запит Центру тестування, оскільки він вважає, що порушена конфіденційність інформації.

Даємо згоду на публікацію цього звернення на ресурсі VoxUkraine.

Заступник директора Центру тестування
з науково-методичної та міжнародної діяльності,
доктор педагогічних наук, професор кафедри медичної інформатики,
заслужений працівник освіти, почесний член Асоціації педагогічного оцінювання Європи
ІРИНА БУЛАХ

У своєму листі пані Булах згадує про адвокатське звернення, яке було отримано VoxUkraine 18.03.2019, та наводить питання, які містилися в цьому зверненні.

Відповідно до закону, 21.03.2019 ми надали відповідь на це звернення. Відповідь публікуємо нижче.

Відповідь на адвокатський запит від 18.03.2019

Питання 1.

Згідно з правилами VoxUkraine, статтю редагували та підписали два члени редколегії. Також її читала науковий редактор – Ілона Сологуб.

Питання 2.

Політика VoxUkraine із забезпечення незалежності контенту не дозволяє розкривати імена редакторів для уникнення тиску на них. Персональні дані редакторів ми не можемо надати, оскільки це інформація з обмеженим доступом, і ми не маємо дозволу на її поширення. Однак, ми можемо сказати, що всі члени редколегії мають великий досвід та бездоганну наукову репутацію. Список членів редколегії можна знайти на сайті VoxUkraine.

Окремих документів-рецензій процедурою VoxUkraine не передбачено. Коментування відбувається в електронному документі. Коли роботу над статтею закінчено, редактори повідомляють про те, що не мають зауважень до статті та підписують її до публікації, в електронній системі документообігу, якою користується VoxUkraine.

Стаття являє собою результати аналізу даних за допомогою статистичного пакета. Тому просимо уточнити, що означає «науково-дослідницьке обгрунтування» з зазначенням нормативного документа, яким визначено цей термін.

Питання 3.

Просимо надати перелік документів, яких стосується це питання, а також надати підтвердження того, що ці документи відповідають критеріям, визначеним законодавством для надання ним статусу «службових документів», а також підтвердження того, що їм був наданий статус «для службового користування».

Для написання статті були використані деперсоналізовані дані результатів тестування студентів медичних ВНЗ. Можемо зазначити, що дані ЗНО, аналогічні використаним у статті, є загальнодоступними (zno.testportal.com.ua/opendata). Якщо знеособлені дані тестувань КРОК є інформацією для службового користування, просимо навести нормативні документи, які встановлюють такий статус цих даних.

З повагою,
Виконавчий директор VoxUkraine Сологуб І.А.
21.03.2019

VoxUkraine — унікальний контент, який варто читати. Підписуйтесь на нашу e-mail розсилку, читайте нас в Facebook і Twitter, дивіться актуальні відео на YouTube.

Ми віримо, що слова мають силу, а ідеї – визначний вплив. VoxUkraine об’єднує найкращих економістів та допомагає їм доносити ідеї до десятків тисяч співвітчизників. Контент VoxUkraine безкоштовний (і завжди буде безкоштовним), ми не продаємо рекламу та не займаємось лобізмом. Щоб проводити більше досліджень, створювати нові впливові проекти та публікувати багато якісних статей, нам потрібні розумні люди і гроші. Люди є! Підтримай VoxUkraine. Разом ми зробимо більше!


Застереження

Автори не є співробітниками, не консультують, не володіють акціями та не отримують фінансування від жодної компанії чи організації, яка б мала користь від цієї статті, а також жодним чином з ними не пов’язаний