Дослідження. Чи справді прямі іноземні інвестиції бувають шкідливими для економіки | VoxUkraine

Дослідження. Чи справді прямі іноземні інвестиції бувають шкідливими для економіки

13 Грудня 2017
FacebookTwitterTelegram
14798

Тема залучення іноземних інвестицій надзвичайно актуальна для України та досить поширена в риториці вітчизняного політичного естеблішменту. Питання іноземних інвестицій неодноразово висвітлювалось в проектах VoxUkraine, зокрема Ростиславом Аверчуком та Майєю Форстатер. Але чи дійсно іноземні інвестиції є панацеєю для української економіки та чи дійсно вони несуть лише позитив? Спробуємо знайти відповідь на це питання у дослідженні Сельми Куртіші-Кастраті з Американського Університету Середнього Сходу The Effects of Foreign Direct Investments for Host Country’s Economy. Нижченаведена стаття – є скороченою версію цього досідження.

Країни, що розвиваються та країни з перехідною економікою проводять лібералізацію інвестиційних режимів для залучення прямих іноземних інвестицій. Давно відомо, що вигоди від залучення прямих іноземних інвестицій можуть бути досить значними, що проявляється в отриманні новітніх технологій, збільшенні ступеня включення країни в міжнародну торгівлю, вдосконаленні конкурентного середовища, формуванні людського капіталу тощо. Більш того, переміщення в приймаючу інвестиції країну більш “чистіших” технологій призводить не лише до покращення стану навколишнього середовища, але й до формування соціально відповідальної політики бізнесу. Всі ці переваги сприяють економічному зростанню, що є головним інструментом подолання бідності в цих країнах.

Проте виміряти економічний вплив прямих іноземних інвестицій доволі складно. Вигоди від прямих іноземних інвестицій не проявляються автоматично та рівнозначно у різних країнах та секторах економіки. Визначення впливу прямих іноземних інвестицій на економічний розвиток зазвичай зводиться до двох основних підходів. Перший підхід передбачає економетричний аналіз взаємозв’язку між притоком прямих іноземних інвестицій та різними показниками економічного розвитку. Другий підхід передбачає якісний аналіз впливу транснаціональних корпорацій на різні сфери економіки без намагання чіткої параметризації ефекту або норми прибутку. Які ж вигоди можуть принести іноземні інвестиції?

Ефект переміщення ресурсів

Прямі іноземні інвестиції можуть здійснювати позитивний вплив на приймаючу країну за рахунок трансферту капіталу, технологій, та управлінських ресурсів, які, у випадку відсутності інвестицій, були б недоступні. Таке переміщення ресурсів може стимулювати економічне зростання приймаючої країни.

Можливість вільного перетоку капіталів між країнами розглядається економістами як позитивне явище, оскільки дозволяє капіталу переміщуватися туди, де вища дохідність його вкладення.

Транснаціональні корпорації вкладають свої ресурси в довгострокові проекти, беручи на себе ризики реалізації таких проектів задля можливості отримання та виведення прибутків. Можливість вільного перетоку капіталів між країнами розглядається економістами як позитивне явище, оскільки дозволяє капіталу переміщуватися туди, де вища дохідність його вкладення. Багато транснаціональних компаній за рахунок своїх розмірів та економічної потужності мають доступ до такого обсягу ресурсів, який недоступний для фірм країни, що приймає інвестиції.

Дженкінс та Томас стверджують, що прямі іноземні інвестиції можуть не лише сприяти економічному зростанню через залучення іноземного капіталу, але й додатково мобілізуючи капітал приймаючої країни. Босворс та Коллінс наводять докази впливу притоку іноземного капіталу на внутрішні інвестиції для 58 країн, що розвиваються у період з 1978 по 1995 роки. Вони розглядають три типи інвестицій: прямі іноземні інвестиції, портфельні інвестиції та інші фінансові потоки (переважно банківські кредити). Вони встановили, що близько половини кожного долара іноземних інвестицій трансформується у зростання внутрішніх інвестицій. Згідно їх висновку зростання притоку капіталу на один долар призводить до зростання внутрішніх інвестицій на 50 центів.

На даний час широко визнано, що технологічний прогрес здійснює значний вплив на економічне зростання. Технології можуть стимулювати економічний розвиток та індустріалізацію. Технології можуть бути використані в технологічному процесі (технології видобутку нафти) або можуть бути втілені в готовому виробі (виробництво комп’ютерної техніки). Як би там не було, багато країн мають дефіцит ресурсів для науково-дослідницьких та дослідницько-конструкторських робіт з розробки власних видів готових продуктів та технологій. Технології, що переміщуються в країни, що розвиваються в поєднанні із прямими іноземними інвестиціями є більш новими та екологічно чистішими за ті, що є в наявності на внутрішньому ринку приймаючої країни.

Закордонні вміння і навички в сфері управління, що надходять разом із прямими закордонними інвестиціями, також забезпечують додаткові переваги для приймаючої країни.

В результаті переміщення знань та інформації, прямі іноземні інвестиції збільшують наявний запас знань в приймаючій країні через навчання персоналу, притік нових управлінських та організаційних практик і методик. Закордонні вміння і навички в сфері управління, що надходять разом із прямими закордонними інвестиціями, також забезпечують додаткові переваги для приймаючої країни. Працівники отримують нові вміння через проходження тренінгів та навчання. Зокрема, проходячи навчання на закордонних фірмах, працівники, отримавши нові вміння та навички, заново входять на вітчизняний ринок праці, але в же маючи вищу кваліфікацію.

Ефект зайнятості

Прямі іноземні інвестиції здійснюють прямий та непрямий вплив на рівень зайнятості в приймаючій країни. У країнах, де капітал у відносному дефіциті, а трудові ресурси у надлишку створення додаткових робочих місць є одним із найважливіших наслідків залучення прямих іноземних інвестицій. Прямий ефект іноземних інвестицій проявляється тоді, коли транснаціональні компанії приймають на роботу певну кількість працівників в країні, в якій розміщують інвестиції. Непрямий вплив проявляється тоді, коли в економіці приймаючої країни створюються робочі місця за рахунок залучених іноземних інвестицій.

Ефект зайнятості є надзвичайно бажаним для країни, що приймає інвестиції, оскільки він дозволяє здійснити перерозподіл трудових ресурсів із сфери сільського господарства у промисловий сектор економіки та сферу послуг. В кількісному вираженні ефект зайнятості є незначним, проте він більший у країнах, що розвиваються, ніж у розвинених країнах, зокрема найбільше його значення спостерігається саме у промисловому секторі економіки (World Investment Report).

Ефект платіжного балансу

Вплив прямих іноземних інвестицій на платіжний баланс країни є важливим питанням для урядів приймаючих інвестиції країн.

Вплив прямих іноземних інвестицій на платіжний баланс країни є важливим питанням для урядів приймаючих інвестиції країн. Існують три основні наслідки впливу прямих іноземних інвестицій на платіжний баланс. Перший випадок має місце коли транснаціональна компанія створює своє закордонне відділення, а сальдо платіжного балансу зазнає позитивного впливу внаслідок вхідних фінансових потоків від вкладення капіталу в новостворену компанію. Проте це одноразовий ефект. Другий випадок має місце, якщо іноземні інвестиції є заміною імпорту товарів та послуг, таким чином, це може покращити сальдо платіжного балансу в частині поточного рахунку. Третя потенційна перевага проявляється тоді, коли відділення транснаціональної компанії експортує товари та послуги. Результати емпіричних досліджень впливу прямих іноземних на платіжний баланс свідчать про те, такий вплив відрізняється у розвинених країнах та країнах, що розвиваються, особливо в частині інвестицій в промисловість.

Міжнародна торгівля

Вплив прямих іноземних інвестицій на зовнішню торгівлю варіюється залежно від мотивів країни, що приймає інвестиції. Метою залучення прямих іноземних інвестицій може бути пошук: резервів підвищення ефективності, нових ринків, нових або стратегічних ресурсів. Притік прямих іноземних інвестицій може сприяти економічному зростанню за рахунок підтримки експорту країни. Якщо місцеві фірми постачають ресурси філіям закордонних фірм для виробництва продукції на експорт, то додана вартість експорту такої країни зростатиме.

Проте, необхідно з’ясувати чи є позитивний взаємозв’язок між лібералізацією зовнішньої торгівлі (зокрема зростанням експорту) та економічним зростанням, та чи є зв’язок між прямими іноземними інвестиціями і зростанням експорту. Щодо першого питання, то економічна теорія пропонує багато причин для припущення про те, що лібералізація торгівлі  або зростання експорту сприяє економічному зростанню. Це зумовлено тим, що відкритість країни забезпечує ряд таких переваг, як доступ до: глобального ринку, технологій, ринку ресурсів та сировини, економії на масштабі та ринкової конкуренції.

Щодо відповіді на друге питання, то варто зазначити про результати дослідження, в якому тестувалась гіпотеза про те, що країни, які стимулюють експорт отримують більше переваг від прямих іноземних інвестицій. В дослідженні використовувалась виробнича функція, в якій прямі іноземні інвестиції розглядались як додатковий фактор до капіталу та трудових ресурсів. Бломстром та Кокко проаналізували вплив прямих іноземних інвестицій на економіку приймаючої країни і встановили, що глобальні компанії відіграють важливу роль у зростанні експорту країн, що приймають інвестиції, але прояви цих ефектів варіюються залежно від галузі та країни.

Ефект конкуренції

Вплив прямих іноземних інвестицій може мати значний ефект в таких сферах, як телекомунікації, роздрібна торгівля та сфера фінансових послуг.

Відповідно до звіту ОЕСР присутність іноземних компаній може суттєво сприяти економічному розвитку провокуючи конкуренцію на внутрішньому ринку та призводячи до підвищення продуктивності, зниження цін та більш ефективного розміщення ресурсів. Підвищення конкуренції призводить до необхідності вкладення ресурсів у модернізацію обладнання, проведення НДДКР для отримання переваг перед конкурентами. Зокрема вплив прямих іноземних інвестицій може мати значний ефект в таких сферах, як телекомунікації, роздрібна торгівля та сфера фінансових послуг.

Вартість прямих іноземних інвестицій для економіки приймаючої країни

Критики залучення прямих іноземних інвестицій стверджують, що вони мають негативний ефект для національної економіки, оскільки послаблюють становище вітчизняних підприємств на внутрішньому ринку, знижують частку вітчизняних досліджень та розробок, провокують дефіцит платіжного балансу. Скептики стверджують, що не всі створені робочі місця за рахунок прямих іноземних інвестицій є додатковими робочими місцями. Як показує досвід Македонії, залучення прямих іноземних інвестицій в промисловість призвело до збільшення безробіття в короткотерміновому періоді, а нові створені робочі місця не мали значного позитивного впливу на економіку.

В свою чергу прямі іноземні інвестиції, загострюючи конкурентне середовище на внутрішньому ринку, можуть спричинити більше шкоди вітчизняним підприємствам, ніж користі. Якщо транснаціональні компанії є більш економічно потужними, ніж вітчизняні, то існує ризик того, що вони витіснять національні фірми з ринку і займуть монопольне становище.

Негативний ефект прямих іноземних інвестицій полягає в тому, що філії та представництва закордонних фірм виводять прибуток в країну базування материнської компанії, що призводить до відтоку валюти.

Негативний ефект прямих іноземних інвестицій полягає в тому, що, по-перше, філії та представництва закордонних фірм виводять прибуток в країну базування материнської компанії, що призводить до відтоку валюти. По-друге, якщо філії іноземних компаній імпортують переважну частину необхідної сировини та матеріалів для виробництва – це також негативно впливає на платіжний баланс, призводячи до виникнення дефіциту поточного рахунку.

Приватизація як основний канал залучення прямих іноземних інвестицій

Приватизація стала одним з головних інструментів залучення прямих іноземних інвестицій у країнах Південної та Східної Європи. В країнах цього регіону спостерігався тісний взаємозв’язок між надходженням прямих іноземних інвестицій та приватизацією. Проте вигоди від приватизації визначаються не лише кількістю проданих підприємств, але й методом приватизації. Процес приватизації тісно пов’язаний з процесом реструктуризації підприємств, при цьому продаж об’єктів державної власності іноземним покупцям супроводжується реструктуризацією на 50% частіше, ніж у випадку, коли покупець вітчизняний. Країни Південної та Східної Європи використовували різні механізми приватизації: прямий продаж, ваучери, викуп підприємств працівниками. Вибір методу зазвичай визначався розміром об’єкта приватизації. Малі підприємства зазвичай продавались на аукціонах, а великі – на тендерній основі.

Метод приватизації у країнах Південної та Східної Європи

Викуп підприємства працівниками Ваучери Прямий продаж
Албанія основний метод другорядний метод
Боснія і Герцеговина основний метод другорядний метод
Болгарія другорядний метод основний метод
Хорватія основний метод другорядний метод
Македонія основний метод другорядний метод
Молдова основний метод другорядний метод
Румунія основний метод другорядний метод
Сербія та Чорногорія основний метод другорядний метод

Висновки

Для того, щоб отримати якнайбільше переваг від залучення прямих іноземних інвестицій, першочерговим є наявність здорового бізнес-середовища, яке б сприяло як вітчизняному, так і іноземному інвестуванню, розвитку інновацій та покращувало б конкурентне середовище. Чисті вигоди від іноземних інвестицій не проявляються автоматично, а відрізняються в залежності від умов приймаючої країни. До факторів, що стримують позитивні ефекти від іноземних інвестицій у деяких країнах, що розвиваються відносяться: рівень освіти та здоров’я, технологічний рівень вітчизняних підприємств, обмежена відкритість до зовнішньої торгівлі, слабке конкурентне середовище та невідповідна політика держави.

Головне зображення: depositphotos.com / VadimVasenin

Автори
  • Сельма Куртіші-Кастраті, Американський Університет Середнього Сходу

Застереження

Автор не є співробітником, не консультує, не володіє акціями та не отримує фінансування від жодної компанії чи організації, яка б мала користь від цієї статті, а також жодним чином з ними не пов’язаний