Aleksei Poltorak

Foreign correspondent SPILNO.tv and foreign correspondent in UNN – Ukrainian Natsіonalnі News