Капіталізм для своїх: як злиття бізнесу і політики впливає на економіку | VoxUkraine

Капіталізм для своїх: як злиття бізнесу і політики впливає на економіку

Photo: depositphotos / hobbit_art
13 Грудня 2018
FacebookTwitterTelegram
6295

Зв’язок бізнесу з політикою може мати позитивний ефект. У надто складному і забюрократизованому середовищі це допомагає бізнесу вирішувати проблеми і спрощує життя. Втім, коли окремі фірми отримують переваги через свою близькість з контролерами «правил гри», вони можуть заробляти більше, докладаючи менше зусиль. Економічні наслідки зв’язків між італійськими політиками та бізнесом розкриває дослідження Уфука Акджигита з Університета Чикаго, Франчески Лотті з Банку Італії та Саломе Басландзе з Інституту економіки і фінансів ім. Ейнауді – Connecting to power: political connections, innovation, and firm dynamics. VoxUkraine наводить висновки.

В Італії близько 4,5% фірм мають політичні зв’язки, при цьому, вони є роботодавцями для 33,6% працюючих. Під політичними зв’язками маються на увазі політики, що є штатними чи позаштатними працівниками компаній, або ж виступають їх консультантами чи експертами. Найбільше політичні зв’язки характерні для сфер комунальних послуг, фармацевтики, банківського бізнесу, вивезення відходів та телекомунікації. Найменше – для сфер побутових послуг, ресторанного бізнесу, роздрібної торгівлі тощо. Політичні зв’язки особливо  поширені серед великих компаній. Їх мають 45% компаній, у яких працює понад 100 осіб. Крім того, чим старша фірма, тим більша ймовірність наявності у неї політичних зв’язків, а це, в свою чергу, впливає на її довговічність. Фірми з різним рівнем політичних зв’язків мають різні шанси вижити на ринку (графік 1).

Графік 1. Вплив політичних зв’язків на ймовірність залишитися на ринку

Вплив політичних зв’язків на ймовірність залишитися на ринку

Чорним позначено фірми, які ніколи не мали політичних зв’язків. Блакитним пунктиром – фірми, які мали політичні зв’язки, але не з політиками з правлячих партій чи дуже відомими політиками. Зеленим пунктиром – фірми, які мали політичні зв’язки із представниками великої партії або з відомими політиками. Червоним пунктиром – фірми, пов’язані з відомими і впливовими політиками.

Наявність політичних зв’язків значно збільшує шанси фірми вижити. До того ж, шанси на виживання фірми зростають разом з рівнем впливовості політиків, з якими вона пов’язана. Окрім впливу політичних зв’язків як таких, політично пов’язані фірми зазвичай є більшими за розмірами, що також збільшує шанси вижити в довгостроковому періоді. Втім, фірми з політичними зв’язками мають додатковий захист, а отже і більше шансів втриматися.

Політичний вплив: хороший і поганий

Наявність в штаті компанії місцевого політика дає можливість використати його політичний вплив для отримання переваг над конкурентами. Аналіз галузей економіки, де спостерігається високий ступінь політичних зв’язків показує, що вхід у такі галузі часто є досить складним. Тому, щоб потрапити на ринок і обійти складні бюрократичні процедури, фірми використовують зв’язки із окремими політиками та партіями. Це також може стосуватися іноземних компаній та стратегічних інвесторів. У подібних випадках, політичні зв’язки можуть мати позитивний ефект, оскільки так фірми долають перепони для входу в галузь, що може сприяти збільшенню кількості компаній і формуванню конкурентного середовища.

З іншого боку, наявність преференцій і вхід на ринок за допомогою зв’язків дозволяє окремим компаніям обійти конкурентів, які не мають політичного лобі. Це призводить до погіршення конкуренції, оскільки на ринок потрапляють не ті компанії, що мають кращу продукцію і послуги, а ті, що заручилися політичною підтримкою.

Привід розслабитися: економічні наслідки політично пов’язаного бізнесу

Політичні зв’язки зменшують ризики ведення бізнесу. Крім негативного впливу політичних зв’язків на конкурентне середовище в цілому, як змінюються стимули і розвиток самих пов’язаних компаній? Фірми з політичними зв’язками в середньому мають на 3,2% більше працівників, порівняно з конкурентами без зв’язків (графік 2). Якщо є зв’язок з великою політичною партією, то цей показник зростає до 3,5%. Подібне спостерігається і щодо доданої вартості, яка створюється підприємствами: наявність політичних зв’язків збільшує додану вартість на 3,9%, а зв’язки з великою політичною партією – на 4,9%.

Графік 2. Вплив політичних зв’язків на розміри та продуктивність фірми (% відхилення від фірм, що не мають політичних зв’язків)

Вплив політичних зв’язків на розміри та продуктивність фірми

Зростання розмірів компаній з політичними зв’язками має логічне пояснення. Перш за все, вони більше захищені від ризиків завдяки політичній протекції. По-друге, маючи конкурентні переваги, вони залишаються на ринку, в той час, як конкуренти без політичної підтримки його покидають. Звільнені працівники шукають роботу в межах галузі, тому наймаються на роботу в компанії, які залишаються на ринку. Зростання кількості працівників призводить до зростання обсягів діяльності та розміру компанії (збільшення доданої вартості, яку вона створює). Однак, зростання розмірів фірми за чисельністю працівників і доданою вартістю не супроводжується зростанням продуктивності праці. Наявність політичних зв’язків призводить до зменшення продуктивності праці на 1,4%, а загальна продуктивність факторів виробництва зменшується на 0,8%. Якщо ж фірма має зв’язки із великою політичною партією, то продуктивність праці зменшується на 1,5% (графік 2). При цьому зв’язки з великою політичною партією не мають впливу на загальну продуктивність факторів виробництва.

Погіршення бізнес динамізму

Політичні зв’язки послаблюють конкурентне середовище, що призводить до погіршення розвитку всієї галузі. В такі сектори економіки входить менше нових підприємств, а ефективність перерозподілу ресурсів зменшується. У таких галузях домінують більші і старші підприємства, які мають нижчу продуктивність та повільніше зростають. Нарощення політичних зв’язків бізнесом веде до надмірної концентрації галузей, що в результаті негативно впливає на динамічність бізнес середовища.

Більше зв’язків – менше інновацій

Маючи політичну підтримку та провідні позиції на ринку такі компанії мають кілька варіантів розвитку. Наприклад, використовувати провідні позиції в галузі для розробки, впровадження та поширення інновацій. Або ж, захищати своє провідне становище через усунення конкурентів з ринку. Результати дослідження показують, що фірми з політичними зв’язками як правило обирають останній варіант. Зі збільшенням частки ринку, пропорційно зменшується їхня інноваційна активність.У той же час, рівень політичних зв’язків зростає пропорційно з часткою ринку, яку займає фірма. Що стосується віку фірми, ситуація аналогічна. Чим старша фірма, тим менш вона інноваційна, і тим тісніші зв’язки має з політиками. При цьому, зменшення інноваційної активності, що проявляється у зменшенні кількості патентів, не супроводжується зростанням якості інновацій.

На грунті бюрократії: де виникає найбільше пов’язаних фірм

Наявність політичних зв’язків дозволяє компаніям обходити незручні регуляторні та бюрократичні бар’єри. Щоб перевірити, чи так це і чи виступає надмірна зарегульованість стимулом для фірм нарощувати політичні зв’язки, автори оцінювали рівень політичних зв’язків у галузях з різною інтенсивністю регулювання. Для цього вони розробили власний галузевий «індекс забюрократизованості».

Графік 3 показує сильну позитивну залежність між індексом забюрократизованості галузі і часткою фірм, що мають політичні зв’язки

залежність між індексом забюрократизованості галузі і часткою фірм, що мають політичні зв'язки

Бюрократичне і регуляторне навантаження, що створює перешкоди ведення бізнесу, відображено у нещодавній доповіді Міністерства спрощення та державного управління Італії (the Ministry for Simplification and Public Administration of Italy). Орієнтовний регуляторний тягар, що несуть приватні  італійські компанії складає 31 млрд євро на рік (1,7% від ВВП Італії). Цікаво, що більшість бюрократичних процедур здійснюється місцевими органами влади, тим самим збільшуючи важливість місцевих політиків для ведення бізнесу. Можливо, не дивно, що за показниками Світового банку з ведення бізнесу (Doing Business Indicators), Італія посідає одне з найгірших місць серед розвинутих країн за ефективністю бізнес регулювання.

Модель, створена авторами дослідження, розглядає політичні зв’язки, як спосіб бізнесу обійти бюрократичні і регуляторні бар’єри. Модель підкріплюється даними, що підтверджують роль політичних зв’язків в подоланні надмірної зарегульованості. Втім, підтверджується і негативна сторона: політичні зв’язки одних компаній підвищують бар’єри на вхід у галузь для інших компаній та погіршують розподіл ресурсів.

Висновки

Нарощення тісних зв’язків бізнесу з політиками призводить до погіршення конкурентного середовища. Нові компанії мають менше шансів увійти на ринок без політичної підтримки. Це погіршує продуктивність і знижує інноваційну активність галузей та економіки в цілому. В той же час, існування такої системи підтримується надмірними бюрократичними і регуляторними перепонами. Складність ведення бізнесу виступає підґрунтям і стимулом для компаній нарощувати політичні зв’язки і підтримку впливових осіб.

Автори
  • Уфук Акджигит, Франческа Лотті, Саломе Басландзе Переклад та адаптація – Віталій Проценко, Віталій Бондарчук

Застереження

Автори не є співробітниками, не консультують, не володіють акціями та не отримують фінансування від жодної компанії чи організації, яка б мала користь від цієї статті, а також жодним чином з ними не пов’язаний

Що читати далі