Від гаражів до інфляційного таргетування: про що мовчить НБУ в річних звітах | VoxUkraine

Від гаражів до інфляційного таргетування: про що мовчить НБУ в річних звітах

24 Травня 2016
FacebookTwitterTelegram
2332

За свою історію Національний банк випустив вже 23 річних звіта. Аналіз контенту звітів за допомогою технології text mining відкриває не тільки історію і еволюцію розвитку банківського ринку України, але й дозволяє оцінити, як НБУ виконує свої функції, і що він вважає своїми головними цілями.

Українці та іноземні партнери можуть дізнатися про підсумки роботи НБУ з його річного звіту. В анонсі до річного звіту за 2014 рік [1] Нацбанк вказує, що в документі відображаються ключові аспекти діяльності НБУ та розкривається зміст грошово-кредитної політики. Річний звіт НБУ публікується з 1992 року та з 2001 року розміщується веб-сайті. Така публікація є загальноприйнятою практикою центральних банків усіх країн світу.

В цій статті проаналізовано, як НБУ висвітлював виконання своїх функцій у річних звітах. Зокрема, ми намагаємося знайти відповідь на 2 запитання:

(1) «Чи висвітлював НБУ у річних звітах, як він виконує свої функції?»,

(2) «Чи висвітлював НБУ у річних звітах, як він виконує функції центрального банку?».

Відповідь на перше питання базується на порівнянні діяльності НБУ з його функціями, які визначав законодавець. Відповідь на друге питання повинна враховувати, що законодавство про діяльність НБУ тривалий час не відповідало світовій практиці центрального банкінгу. Ми припускаємо, що діюча зараз редакція Закону «Про НБУ» максимально наближає функції НБУ до функцій центрального банку країни згідно зі світовою практикою. Тому, для відповіді на друге питання, діяльність НБУ порівнюється з його функціями згідно з останньою прийнятою на момент цього дослідження редакцією закону (станом на 01/05/2016).

В дослідженні використані підходи текст майнінгу (text mining). Ступень висвітлення функцій НБУ у його річних звітах вимірюється на основі показників схожості контенту річного звіту та функцій НБУ. Джерела інформації та методологія аналізу наведено у Додаток 2.

Нацбанк – будівник

Судячи по контенту річного звіту НБУ, у перші роки незалежності регулятор майже не виконував функції центрального банку країни. Зміст річних звітів НБУ у ці періоди майже не має відношення до грошово-кредитної політики. Терміни, які б відображали функції центральних банків зустрічаються рідко.

На перший погляд контент звіту НБУ у 1992 році (рисунок 1) скоріш нагадує документ компанії, яка займається управлінням нерухомістю. Найбільш часто використовується слово «будівництво», багато інформації про кількість житла, які побудував НБУ для своїх співробітників, про будівництво гаражів та придбання обладнання, жодних згадок про гроші, ціни, облікові ставки та обмінний курс. Слово «обладнання» має 6 місце за частотою використання, «житло» – 11 місце, «гараж» – 14. Контент річного звіту за 2014 рік радикально відрізняється – перелік найбільш часто використовуваних слів містить типові терміни грошово-кредитної політики та банківської діяльності. Динаміку зміни контенту річного звіту можна прослідкувати у додатку 1.

nbu_ua_1

В перші роки незалежності слово «Україна» зустрічається у звітах не часто, в основному в словосполученні «Національний банк України». Частота слова «Україна» (за виключенням словосполучення «Національний банк України») в річному звіті за 1992 рік має 85 місце. Натомість, дуже часто використовується слово «республіка» – 8 місце за частотою використання. За 2-3 роки ситуація змінилася – слово «Україна» стало одним із найбільш часто використовуваним у звіті, а «республіка» використовувалося значно рідше. Частота використання слів «будівництво» та «гараж» значно знижується після 1998 року, слів «фінансовий» та «ризик» – збільшується після 1998 року. Терміни «інфляція/ціни» та «облікова ставка» починаючи з 2000 року використовуються більше, ніж у попередні роки, проте за частотою використання вони залишаються на 66 та 85 позиціях.

nbu_ua_2

Мета головного банку країни

У перші роки незалежності законодавчо визначені функції НБУ майже не відповідали функціям центрального банку у їх сучасному розумінні. З 1991 року функції НБУ визначалися законом «Про банки та банківську діяльність», а після – законом «Про Національний Банк України».  Законодавець визначав 4-5 основних функцій НБУ та перелік операцій які НБУ повинен виконувати. У 1996 році прийнято Конституцію України та визначено, що «Забезпечення стабільності грошової одиниці є основною функцією центрального банку держави – Національного банку України». У 1999 році набрав чинності закон «Про Національний Банк України», функції регулятора змінилися, було виділено одну основну функцію – забезпечення стабільності грошової одиниці України – та інші функції, які згодом змінювалися та доповнювалися. На даний момент законодавець встановив, що при виконанні своєї основної функції Національний банк має виходити із пріоритетності досягнення та підтримки цінової стабільності в державі, сприяти фінансовій стабільності, в тому числі стабільності банківської системи, та додержанню стійких темпів економічного зростання. Перелік інших функцій НБУ зараз складається із 31 пункту.

На рисунку 3 показано, як змінювалися функції НБУ та контент його річного звіту у різні роки. Обидва документи значно змінилися за часів незалежності.

nbu_ua_pic_3

На рисунку 3а для кожного року розраховано схожість функцій НБУ, які були встановлені законодавством у той час, з тими, які діють зараз. Оскільки ми припустили, що діючі зараз функції НБУ відповідають сучасній світовій практиці центрального банкінгу, розраховані показники можна інтерпретувати як ступень схожості функцій НБУ з прийнятими у світі функціями центрального банку. Виходячи із наведених показників, можна зробити висновок, що законодавчо встановлені функції НБУ поступово ставали схожими на функції центрального банку країни. У 1992 році функції НБУ відповідали функціям центрального банку лише на 52%, наступні 6 років – на 62%, тощо. Тому, можна зробити висновок, що тривалий час вирази «функції НБУ» та «функції центрального банку країни» не можна було вважати синонімами.

У наїждженій колії

Як видно з рисунку 3а, принципи діяльності НБУ повинні були значно змінитися у 1993, 1999, 2002, 2006, 2011 и 2013 роках у зв’язку зі змінами законодавчо визначених функцій. Разом з тим, істотні зміни контенту річних звітів регулятора (рисунок 3б), відбувалися з 1995 по 2001 роки. Після 2001 року, коли НБУ почав розміщувати звіт на веб-сайті, його зміст продовжував поступово змінюватися, проте, ці зміни були менш суттєвими.

nbu_ua_4_pic

Протягом усього періоду незалежності України, НБУ ніколи повною мірою не відображав у своєму звіті, як він виконує свої функції (рисунок 4). Контент річного звіту НБУ максимально відображав його законодавчо визначені функції у період з 2002 по 2012 рік (рисунок 4а). Після чергової зміни функцій НБУ у 2013 році, контент річного звіту майже не змінився (рис 3а, 3б), через що він став менш інформативним з точки зору відображення виконання НБУ законодавчо визначених функцій.

Проте, якщо аналізувати контент річного звіту з точки зору того, як НБУ висвітлював виконання ним функцій центрального банку у їх сучасному розумінні (рисунок 4б), то можна зробити висновок, що якість звіту майже не змінилася починаючи з 2001 року.

Тобто, незважаючи на зміни в законодавстві після 2001 року, контент річного звіту НБУ однаковою мірою відображав виконання ним функцій центрального банку, в той час як його законодавчо визначені функції висвітлюються по-різному. Це може бути пов’язано з тим, що НБУ більш орієнтується на приклади світової практики складання річних звітів центральних банків, ніж на поточні зміни у законодавстві.

Додаток 1. Контент річних звітів НБУ

nbu_ua_7

Примітки

[1] http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=17536867

[2] http://www.bankofengland.co.uk/education/Documents/ccbs/handbooks/pdf/ccbshb33.pdf

Завантажити Додаток 2

Автор вдячний Андрію Кириленко за цінні ідеї та поради при здійсненні дослідження

Автори

Застереження

Автор не є співробітником, не консультує, не володіє акціями та не отримує фінансування від жодної компанії чи організації, яка б мала користь від цієї статті, а також жодним чином з ними не пов’язаний