Beta

З Яценюком Або Без Нього. Що Треба Зробити Прем’єру в 2016 році

14 Березня 2016
FacebookTwitterTelegram
6

Політичну кризу, що запустила переговори про оновлення уряду, можна розглядати не тільки як джерело проблем для України, але і як можливість посилити та зміцнити реформаторський курс країни, а також оновити і заново сформулювати поточну програму реалізованих реформ. Це має особливе значення з огляду на обмежені ресурси уряду, що вимагає пріоритизації напрямків роботи на поточний рік. У цій колонці представлено добірку таких пріоритетних реформ в економіці і суміжних до неї сферах.

Фіскальна політика

 1. Продовження курсу на зниження частки держави в економіці, а саме:
 • запуск програми комплексного перегляду державних витрат: підхід до такої програми і алгоритм перегляду конкретних статей витрат може бути запозичений з досвіду аналогічної програми в Канаді в 1990-х, в рамках якої Канада істотно підвищила ефективність своїх держвидатків і знизила їх частку в ВВП на 11 процентних пунктів;
 • продовження реформи державних закупівель, верифікації одержувачів пенсій і соцвиплат і інших реформ, що підвищують ефективність державних витрат;
 • за підсумками року, при наявності необхідного фіскального простору, продовження зниження податків на заробітні платні слідом за зниженням частки державних витрат у ВВП.

Згідно з дослідженням Центру економічної стратегії, зниження частки державних витрат в економіці України до 37% від ВВП здатне прискорити економічне зростання на 1-2 п.п. ВВП, а високий рівень державних витрат – і необхідність їх фінансування – є одним з факторів, що гальмують економічний розвиток країни.

 1. Залучення і використання фінансування Міжнародних фінансових організацій (МФО), доступного для інвестиційних проектів в Україні, яке зараз не використовується Україною.

По одним тільки інвестиційним проектам Світового банку, обсяг невикористаного фінансування становить близько 2 млрд доларів США, що майже дорівнює всім державним капітальними видатками за 2015 рік. Такі капіталовкладення можуть істотно прискорити економічне зростання, як в короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі.

 1. Завершення податкової реформи шляхом зведення в єдине ціле напрацьованих на даний момент і не прийнятих в рамках грудневого “податкового компромісу” реформістських пропозицій. Остаточний варіант реформи повинен орієнтуватися на зниження адміністративних та корупційних витрат в оподаткуванні та побудові ціліснішої та ефективнішої податкової системи.

Податкова реформа сама по собі повинна бути фіскально нейтральною і повинна стосуватися структури податкової системи та адміністрування податків. Рішення ж щодо можливого зниження загального рівня податкового навантаження повинні прийматися в кінці року в рамках бюджетного процесу, разом з рішенням про розмір держвидатків.

Економічна політика

 1. Усунення «вузьких місць» в українському інвестиційному кліматі:
 • повноцінний запуск офісу великих платників у Державній фіскальній службі (ДФС);
 • гарантоване і повне відшкодування ПДВ експортерам;
 • досягнення домовленості з НБУ про скасування обмежень на виплату дивідендів, формування плану поетапного повного скасування капітальних обмежень;
 • створення спеціального суду для обслуговування великих інвесторів, із залученням до процесу судочинства осіб, яким бізнес свідомо довіряє (наприклад, найм зарубіжних суддів, або контроль з боку наглядової ради за участю іноземців);
 • реалізація, наскільки це можливо, вже прийнятої урядом програми з підвищення рейтингу України в Doing Business;
 • запуск програми на рівні перших осіб держави щодо залучення іноземних інвесторів.

Частка інвестицій у ВВП України в 2015 році впала до найнижчої точки в 21 столітті – 11.6% від ВВП, за даними МВФ. У докризовий період 2000-2008 років вона становила близько 20-25% від ВВП, що є нормальним показником для країн, що розвиваються. Відновлення інвестиційної активності в Україні є одним із головних завдань уряду.

 1. Приватизація і реформа управління державною власністю. Сектор державних підприємств є основним осередком корупції в Україні, а максимальна їх приватизація – кращим антикорупційним заходом. Без приватизації, висмоктування з держпідприємств доходів, соціалізація їхніх збитків і скупка на корупційні доходи лояльності чиновників і депутатів ніколи не закінчиться, а негативні політичні наслідки цього можуть зупинити на корені всю програму реформ.

Теоретично, під приватизацію повинно потрапити все, що не має стратегічного значення і не є непоправним природним ресурсом. Хоча, можливості реалізувати всі такі активи протягом року обмежені – правильніше говорити про продаж всіх активів, на які знайдеться покупець, і підготовку до продажу всіх інших.

Крім того, необхідно обмежити політичний вплив на роботу держпідприємств і інвентаризувати державні активи.

3. Продовження дерегуляції і запуск регуляторної гільйотини. В даному напрямку вже зроблено чимало, однак, обсяг надмірного регулювання все ще залишається великим.

4. Продовження проактивної торгової політики, максимальна інституційна підтримка виходу українських компаній на зовнішні ринки. В умовах глибокої девальвації і відкриття європейського ринку, експортно-орієнтована економіка, перебудовувати з виробництва сировини на виробництво продукції з високою доданою вартістю, – це найправильніший для України спосіб відновлення і розвитку економіки. Проактивна торгова політика могла б стати важливим її елементом.

Освіта

 1. Введення системи опорних шкіл. На даний момент, дві третини шкіл в Україні знаходяться в селах, при цьому, в них навчається менше третини учнів. На одного вчителя в сільській школі припадає, в середньому, в два рази менше учнів, ніж у міській. При цьому, результати навчання в сільських школах значно гірше, ніж у міських. Наприклад, в середньому, високі (вище 174 балів з 200) результати по тестах ЗНО отримують лише трохи більше 5% учнів сільських шкіл, проти 15-20% в міських школах.
  Перехід до централізації сільської системи середньої освіти в опорних школах дозволить виділити кожній окремій такій школі великі ресурси і підвищити якість середньої освіти в сільській місцевості. Це, в свою чергу, зробить ефективнішим використання бюджетних коштів у сфері освіти.
 2. Реформування системи фінансування вищої освіти, що базується зараз на застарілій і відірваній від реальності системі формування держзамовлення на бюджетні місця у вищих навчальних закладах (ВНЗ).
  Можливим підходом до реформи є відмова від державного замовлення і перехід до надання коштів на оплату навчання лише малозабезпеченим абітурієнтам з високими результатами по ЗНО. При цьому, ВНЗ необхідно буде надати автономію і можливість самостійно встановлювати ціни на свої послуги і набирати студентів на навчання за контрактом.

Охорона здоров’я

 1. Автоматизація медичних установ. Медичні установи діють у вкрай зарегульованому середовищі, в якому їх фінансування напряму залежить від максимального завантаження існуючих потужностей (т.зв. «ліжко-місць»). В результаті, в системі діють масштабні приписки, економічні стимули спотворені, а медичні установи роздуті, надлишкові і вкрай неефективні.

Автономізація передбачає перетворення таких установ у комунальні підприємства, які самостійно розпоряджалися б власним майном і фінансувалися б на ринкових або квазі-ринкових засадах.

Без автономізації реформа охорони здоров’я в Україні неможлива – а, значить, неможливе і поліпшення здоров’я українців і зниження їх витрат на охорону здоров’я. Сумарно, частка приватних і державних витрат на охорону здоров’я у ВВП України вище, ніж у сусідніх східноєвропейських країн, при набагато гіршому результаті з точки зору здоров’я громадян.

 1. Надання можливості місцевій владі – як мінімум, в об’єднаних громадах – самостійно укладати контракти з медичними установами про медичне обслуговування своїх громадян. Даний захід дозволить запустити механізм конкуренції в системі охорони здоров’я і є компліментарним до автономізації медичних установ.

Соціальна політика

 1. Реформування Міністерства соціальної політики. На даний момент, міністерство, через яке проходить майже половина державних витрат, є нереформованою структурою з 90-х, з радянською корпоративною культурою, що чинить опір проведенню реформ у сфері відповідальності даного відомства. У проведеному VoxUkraine опитуванні експертів щодо роботи міністерств і відомств у 2015 році, Міністерство соціальної політики отримало одні з найгірших оцінок і стало єдиним відомством, для якого експерти не змогли назвати жодного досягнення.
  В рамках реформування міністерства раціонально змінити керівні кадри до рівня, як мінімум, керівників департаментів, а також створити в відомстві офіс реформ, за зразком офісу реформ у Міністерстві оборони.
 2. Вибір схеми реформування солідарного рівня пенсійної системи і узгодження державної політики в інших сферах до обраної схеми. Пенсійна реформа є тривалим процесом і навряд чи може бути швидко реалізована впродовж 2016 року. У той же час, вона істотно впливає на політику в інших сферах і вимагає узгодження з ними, для чого необхідно визначитися з напрямком зміни пенсійної системи.

Можливими варіантами реформи є:

 • реанімація принципу соціального страхування;
 • продовження руху в бік перетворення пенсійної системи в систему соціальної підтримки для громадян похилого віку;
 • комбінація з вищеописаних варіантів – наприклад, наявність невеликої базової пенсії і невеликої страхової пенсії.

Важливим обмеженням є те, що обрана схема не повинна заважати зниженню податкового навантаження на заробітну плату.

Анти-корупція і державне управління

В цілому, даний напрямок відноситься до інституціонального, а не до економічного, блоку реформ. Однак, ряд заходів інституційного характеру принципово важливі для подальшого економічного розвитку України.

 1. Створення спеціального суду, з тією чи іншою формою іноземного капіталу або нагляду, для розгляду справ, якими займаються Національне антикорупційне бюро (НАБУ) і спеціальна прокуратура. На даний момент, ланцюжок з НАБУ і спецпрокуратури є неповним, оскільки розслідувані ними справи можуть потрапити в корумповані суди, які будуть за хабарі виносити неправомірні рішення на користь обвинувачених. У ланцюжку необхідний третій елемент – спеціальний суд, який був би свідомо некорумпованим і, відповідно, здатний садити за грати впливових корупціонерів. Наявність такого суду створило б в країні завершений механізм по боротьбі з корупцією у вищих органах влади – і дало б шанс на поступове позбавлення від цієї небезпечної недуги.
 2. Продовження курсу на відкриття даних – порталу E-Data, даних по державних підприємствах, даних Мінінфрастуктури і т.п.
  Правильним кроком в даному напрямку було б зняття грифу секретності з Державного оборонного замовлення і розкриття даних про державні закупівлі військової техніки. Такі дані не є засекреченими в країнах НАТО – навпаки, для багатьох з цих країн детальна статистика з військових закупівель доступна у відкритому вигляді на сайтах військових відомств. Прозорість оборонного замовлення дозволила б як знизити рівень корупції в даній сфері, так і підвищити ефективність використання виділених на неї бюджетних коштів.
 3. Продовження децентралізації. Децентралізація здатна істотно підвищити якість державного управління і зробити ефективнішим використання ресурсів держави.
 4. Реформа державної служби та різке підвищення заробітних плат – хоча б, для ключових держслужбовців, які відповідають за формування політики і проведення реформ. Важко очікувати успішної реалізації реформ, якщо не забезпечити належної винагороди тим, хто їх розробляє і імплементує.

Висновок

Безумовно, вищенаведений список не вичерпує всіх завдань, які постануть у 2016 році перед урядом – він не містить заходів щодо поточного управління, а також багатьох менших за масштабами, але вкрай важливих, реформістських змін, необхідність в яких є у всіх сферах роботи уряду. Однак, це достатній і здійсненний, з урахуванням наявний ресурсів, список пріоритетних реформ на 2016 рік в економічній і прилеглих до неї сферах.
Проведення цих реформ було б достатнім для успішного ривка у розвитку країни і виходу на вищу криву продуктивності (можливо, навіть для отримання високого балу в індексі моніторингу реформ iMoRe).

Список запропонованих на 2016 рік реформ

Сфера Реформа Ефекти Терміни
Фіскальна політика Зниження частки держави в економіці:

– Програма комплексного перегляду державних витрат

– Підвищення ефективності використання бюджетних коштів

– Зниження податків на ФОП слідом за зниженням держвидатків
Підвищення ефективності бюджетних витрат

Зниження податкового навантаження, можлива детінізація заробітних плат

Прискорення економічного зростання
– впродовж 2016

– впродовж 2016

– наприкінці 2016

Освоєння доступних для інвестпроектів в Україні засобів МФО Збільшення державних інвестицій в інфраструктуру

Підвищення якості державних інвестицій
На протязі 2016 (реалізація, ймовірно, не раніше 2017)
Завершення податкової реформи Зниження адміністративних та корупційних витрат в сфері оподаткування

Підвищення цілісності і ефективності податкової системи
червень 2016
Економічна політика Усунення “вузьких місць” в інвестиційному кліматі:

– повноцінний запуск офісу великих платників в ДФС

– гарантоване відшкодування ПДВ

– скасування обмежень на виплату дивідендів, формування плану скасування капітальних обмежень

– створення спеціального суду для обслуговування великих інвесторів

– реалізація програми зростання в рейтингу Doing Business

– запуск програми залучення іноземних інвесторів на рівні перших осіб
Поліпшення інвестиційного клімату

Збільшення інвестицій, приріст частки інвестицій в ВВП

Збільшення припливу прямих іноземних інвестицій
– весна 2016

– весна 2016
– до кінця 2016

– до кінця 2016

– впродовж 2016

– до кінця 2016

Приватизація і реформа управління державною власністю Зниження корупції

Зростання доходів бюджету, можливий приплив іноземних інвестицій

Підвищення якості управління в державному секторі
впродовж 2016
Продовження дерегуляції і запуск регуляторної гільйотини Зниження адміністративних та корупційних витрат для бізнесу весна-літо 2016
Продовження проактивної торгової політики Зростання експорту

Приплив інвестицій в експортно-орієнтовані виробництва
впродовж 2016
Освіта Введення системи опорних шкіл Підвищення якості середньої освіти

Підвищення ефективності бюджетних витрат
впродовж 2016
Реформування системи фінансування вищої освіти Підвищення ефективності бюджетних витрат

Можливе зниження бюджетних витрат
впродовж 2016
Охорона здоров’я Автоматизація медичних установ Підвищення якості охорони здоров’я

Підвищення ефективності бюджетних витрат
до кінця 2016
Можливість прямих контрактів місцевої влади з медичними установами Підвищення якості охорони здоров’я

Підвищення ефективності бюджетних витрат
до кінця 2016
Соціальна політика Реформування Міністерства соціальної політики Передумова для проведення реформ в сфері соціального забезпечення до кінця 2016
Вибір схеми реформування пенсійної системи Необхідно для синхронізації державної політики в ряді сфер до кінця 2016
Анти-корупція і державне управління Створення спеціального суду для високопоставлених корупціонерів Доповнює НАБУ і спецпрокуратуру, завершує ланцюжок антикорупційних структур до кінця 2016
Продовження курсу на відкриття даних Зниження корупції

Підвищення якості держуправління

Підвищення ефективності бюджетних витрат
впродовж 2016
продовження децентралізації Підвищення якості держуправління

Підвищення ефективності бюджетних витрат
впродовж 2016
Реформа державної служби Підвищення якості держуправління

зниження корупції
впродовж 2016

Автори
 • Павло Кухта
  Павло Кухта, екс-перший заступник міністра Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства

Застереження

Автор не є співробітником, не консультує, не володіє акціями та не отримує фінансування від жодної компанії чи організації, яка б мала користь від цієї статті, а також жодним чином з ними не пов’язаний