Ціна прозорості, або Чого не вистачає у звітності НАК “Нафтогаз” | VoxUkraine

Ціна прозорості, або Чого не вистачає у звітності НАК “Нафтогаз”

17 Лютого 2015
FacebookTwitterTelegram
1709

Підвищення цін на газ це дуже соціально чутлива міра. Громадянам і бізнесу важливо розуміти, чому так відбувається і бути впевненими, що це економічно обгрунтований крок. Але фахівці, які намагаються проаналізувати звітність НАК Нафтогаз України наштовхуються на неповноцінну і представлену із запізненням інформацію. Людмила Симонова у своїй колонці для VoxUkraine.org показує неточності у відкритій для публічного доступу документації НАК Нафтогаз і наводить приклад звітності європейських держкомпаній, до прозорості яких варто прагнути українським підприємствам.

Прозорість бюджету і всіх його витрат – одне з першочергових завдань уряду. Нещодавно Антикорупційний комітет відмовився приймати будь-які рішення щодо проекту Бюджету-2015 доти, доки уряд не надасть роз’яснень щодо кожної статті витрат. Проте, громадяни і бізнес, зокрема, не повинні це “вимагати” – вся інформація про витрати і доходи повинна бути публічною та доступною. Платник податків повинен бачити, як його податки повертаються у вигляді доріг, шкіл і лікарень. Наприклад, уряд США публікує всі дані в Інтернеті [1], [2], там можна побачити детальні розшифровки всіх статей бюджету. На відміну від США, в Україні і надалі намагаються “управляти” командно-адміністративними методами, а не методами стимулювання та прозорості. Не дивно, що левова частка американського бізнесу свідомо сплачує податки, в той час як близько 50% українського бізнесу (оцінка МВФ за 2014) перебувають в тіні.

Прозорість державних компаній

Прозорість важлива на рівні держбюджету, але не менш важлива і прозорість державних компаній, особливо тих, чиїми послугами користуються практично всі громадяни країни. Однією з таких компаній є НАК Нафтогаз України – постачальник як видобутого в Україні газу, так і імпортованого, тому ціна на газ в Україні багато в чому залежить від діяльності саме цієї компанії.

Днями НАК Нафтогаз поширила інформацію про можливу ціну газу, обґрунтовуючи її великою економічною собівартістю. При цьому, НАК Нафтогаз спробувала обґрунтувати ціну в розмірі 319 доларів США за тис куб. м. У пресі з’явився ряд статей, що піддали жорсткій критиці запропоновані громадськості розрахунки НАКу. VoxUkraine також опублікував (тут і тут) аналіз, який показує “проблемні місця” в розрахунку, такі, як збільшення капіталу за рахунок запасів, необґрунтована ставка дисконтування і т.д.

Фахівці спробували проаналізувати фінансові показники, представлені НАКом, але виявилося, що аудиторський звіт фінансової звітності НАКу за 2012-ий і 2013-ий роки на сайті НАКу відсутній, хоча, відповідно до рішення Держкомісії з цінних паперів і фондової біржі № 378 від 31 березня 2011-го року розкриття інформації про діяльність публічних акціонерних товариств на основі стандарту фінансової звітності є обов’язковим, причому, щорічно. Таким чином, державна компанія безпосередньо порушує вимоги законодавства України, коли вона не публікує і не розкриває фінансову звітність. Правда, є річні фінансові та квартальні звіти, які не підтверджені незалежною аудиторською компанією і які не можна визнати такими, що відповідають вимогам МСФЗ. Найбільша проблема з цими звітами полягає в тому, що вони не містять так званих приміток або розшифровок, які б розкривали сутність наведених у звітах чисел: без Приміток до статей звітності розміщення таких звітів виглядає як вчинок “для галочки”. Також у звітах наведено все консолідовано (тобто сумарно), без поділу на сегменти (транспортування газу магістральними газопроводами представлена в сумі з видобутком і дистрибуцією, а не окремо – як це зазвичай робиться в аудиторських звітах), тому аналізувати що-небудь у таких звітах досить важко. Формально звіти є, але насправді вони не є інформативними, не відповідають вимогам МСФЗ, та крім того, інформація не підтверджена незалежним аудитором.

Не є достатньою також публікація лише аудиторських звітів  без звітів про розвиток, про діяльність правління та інших органів, інформації про запаси вуглеводів, про статистику споживачів і т.і.

Звітність європейських компаній

Для порівняння були проаналізовані звіти чотирьох Європейських компаній, які ведуть діяльність з видобутку, транспортування та переробки газу, конденсату і нафти – продуктів, якими займається НАК Нафтогаз України, а саме:

– Statoil (Норвегія) 67% у держвласності;
– PGNiG (Польща) 100% у держвласності;
– British Petroleum (Великобританія) приватизована;
– Shell (Нідерланди) приватна компанія;

У таблиці 1 наведені результати невеликого дослідження, що демонструють ступінь розкриття інформації цими компаніями. У дослідженні використовувалися офіційні веб-сайти наведених компаній. Дослідження показало, що основними звітами, які публікують компанії на своїх веб-сайтах є:

1. Щорічні звіти за формою 20F;
2. Звіти стратегічного розвитку;
3. Звіти правління про корпоративне управління;
4. Звіти про винагороду керуючого апарату;
5. Щоквартальні поточні звіти;
6. Статистична інформація;
7. Незалежні аудиторські звіти.

Таблиця 1. Основні звіти, які публікують європейські компанії

* Є частиною щорічного звіту за формою 20F ** Квартальні звіти, прес-релізи та огляди

Безумовно, на сайтах цих компаній є аудиторські звіти за 2013-ий та попередні роки; звітів за 2014-ий рік ще немає, але є інформація про операційну діяльність в 2014 році поквартально, є звіти правління, прогнози діяльності, статистика по запасах, споживачах і т.д. Звичайно, немає єдиного стандарту представлення даних компаніями – крім аудиторського звіту, який відповідає Міжнародним Стандартам бухгалтерського обліку (IFRS), але скрізь є прагнення зробити роботу компанії максимально прозорою. Більш того, аудиторський звіт, що є підтвердженням фінансової звітності, публікується, зазвичай, до кінця 1-го кварталу наступного року, тому компанії представляють квартальні поточні звіти, які вже за результатами року будуть підтверджувати незалежні аудитори. Квартальні звіти включають великий обсяг даних про поточну діяльність компанії і складаються для ознайомлення акціонерів з поточною ситуацією в компанії. Але, звичайно, найважливішими є річні звіти про діяльність, які для компаній, акції яких котируються на Американських біржах, повинні відповідати спеціальним вимогам форми 20F.

Основні звіти, які публікують європейські компанії:

  • Стратегічний звіт, який містить інформацію про огляд ринку, стратегії компанії, ключові індикатори діяльності, опис діяльності групи, доходи, витрати, ліквідність і джерела капіталу, технології видобутку і переробки, ціни на основні продукти, огляд групи і т.ін.
  • Огляд бізнесу – містить опис структури компанії, дані про родовища, запаси вуглеводів, геологорозвідку і нові родовища, розвиток міжнародного бізнесу, конкурентоспроможність, захист навколишнього середовища і поновлювані джерела енергії, транспортування й зберігання продукції і т.ін.
  • Звіт про корпоративне управління, містить підхід до винагороди директорів, огляд ризиків менеджменту, факторів ризику корпоративного управління, правління, виконавчої команди, огляд управління, роботи правління та інших керуючих структур, перелік протоколів зборів та огляд ключових рішень,
  • Фінансова звітність містить незалежний аудиторський звіт, консолідовану фінансову звітність, примітки до фінансової звітності, фінансову звітність дочірніх компаній; огляд доходів і витрат, заборгованостей і кредитів, фінансових активів, інвестицій, грошових потоків, позабалансовітх активів і т.д.
  • Інформація для акціонерів містить дані про акціонерний капітал, лістинги і ціну акцій, дивідендну політику, оподаткування акцій, основних акціонеріви, емісії та викуп акцій і т.д.

Як бачимо, компанії з видобутку нафти і газу надають великий обсяг  інформації для ознайомлення широкому загалу, а аудиторський фінансовий звіт – тільки один з багатьох інших звітів, який дозволяє зрозуміти діяльність цих компаній і самостійно її проаналізувати.

Сьогодні українські компанії з наведеної вище інформації в кращому випадку надають фінансову звітність, яку складають не самі, а доручають аудиторським фірмам. Але одних аудиторських звітів теж недостатньо для розуміння економіки компанії, потрібні статистичні дані, потрібні звіти про діяльність правління, звіти щодо стратегії компанії, щодо дивідендної політики і т. д.

Сьогодні українські компанії з наведеного виду інформації в кращому випадку надають фінансову звітність, яку складають не самі, а доручають аудиторським фірмам. Але одних аудиторських звітів теж недостатньо для розуміння економіки компанії, потрібні статистичні дані, потрібні звіти про діяльність правління, звіти щодо стратегії компанії, дивідендної політики і т. і.

Недоліки в звітності НАК Нафтогаз України:

29-го січня на сайті НАК з’явилася новина про те, що аудит НАКу за 2014-ий рік виконає аудиторська компанія “Делойт і Туш”, а оцінку активів – аудиторська компанія “EY Україна”. При цьому, оцінка активів буде виконуватися окремо для включення до фінансової звітності, а окремо – для визначення бази тарифоутворення за методологією RAB – Regulatory Asset Base.

Застосування цієї методології передбачає виділення з усієї маси активів тільки тих, які виробляють саме ту продукцію, тариф на яку передбачається встановити, тобто газові активи, для чого необхідно, наприклад, виділити ту частину активів, яка відповідає за видобуток, транспортування і виробництво тільки газу. Оскільки на тих же самих активах добувають конденсат і нафту, то відокремити їх можливо тільки за допомогою переводу усього видобутку в нафтовий еквівалент і наступному розподілу вартості пропорційно обсягам видобутку.

При обґрунтуванні тарифу в 319 дол. США за тис. куб. м Нафтогаз не провів процедуру поділу вартості активів між тією частиною, що видобуває, передає і підробляє газ і тією частиною, що видобуває інші вуглеводні – конденсат і нафту, що призвело до істотного завищення витрат, які розраховуються від вартості основних засобів, а також амортизації і ціни капіталу в економічній собівартості. Адже тільки розкриття всіх складових розрахунку тарифу може переконати фахівців і громадян України в правильному підході при оцінці активів, як складової частини тарифу на газ.

Звичайно за фінансову звітність НАКу 2012-го і 2013-го років відповідає попереднє керівництво. Але й нинішнє керівництво теж не опублікувало попередню звітність по кварталах 2014-го року і показники діяльності НАКу, на яких ґрунтується нова ціна газу для населення. Із офіційних документів на сайті НАКу є тільки Положення про наглядову раду та ревізійну комісію, а статуту, документів, на підставі яких НАК використовує ГТС, документа про облікову політику і т. ін. немає.

Прогноз діяльності НАКу на наступний рік з року в рік з’являється тільки в середині поточного року, а не напередодні цього року, а інформація про тарифи на газ, доходи в розрізі категорій споживачів взагалі ніколи не відображена на сайті.

Така ситуація не дає можливості громадянам України проконтролювати діяльність компанії, зрозуміти доцільність тих чи інших витрат і перспектив компанії, яка з року в рік збільшує свої борги шляхом нескінченних емісій.

Епілог

Хотілося б, щоб керівництво компанії зайнялося питанням прозорості діяльності НАКу, починаючи від публікації аудиторських звітів з усіма примітками, прогнозу діяльності на поточний рік і на 5 років, а також щоквартальних основних фактичних показників діяльності, таких як ціни реалізації продукції в розрізі споживачів (і не тільки по газу), кількості тих чи інших споживачів в розрізі груп, собівартості по різних видах продукції і сегментах діяльності, плани інвестування в нові родовища і їх виконання, інформацію про отримані кредити та їхнє погашення і багато іншого, з наведеного вище. Неможливо собі уявити будь-яку публічну компанію в розвинених країнах, яка б не публікувала свої фінансові звіти та основні показники діяльності, свої плани і прогнози. Тільки публікація детальної інформації про діяльність компанії  могла б відновити довіру споживачів, якими є майже всі громадяни України, і переконати їх у необхідності зміни ціни на газ.

Автори

Застереження

Автор не є співробітником, не консультує, не володіє акціями та не отримує фінансування від жодної компанії чи організації, яка б мала користь від цієї статті, а також жодним чином з ними не пов’язаний