Ірина Романюк

Фахівець у галузі фінансів, оподаткування, регіональної економіки, економіки та управління національним господарством.
Закінчила Буковинський державний фінансово-економічний інститут за спеціальністю “Фінанси” (2000 р.). У 2007 р. захистила кандидатську дисертацію на тему:”Організаційно-економічні засади продовольчого забезпечення та напрями його удосконалення в регіоні”.
З жовтня 2012 р. – науковий співробітник відділу промислової політики ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН України”.
Романюк І.М. є автором майже 30 наукових праць, в тому числі одно­осібної монографії.