Наталія Колесніченко

Заступник начальника управління економічного аналізу НБУ, кандидат економічних наук.

Закінчила економічний факультет Київського університету ім. Тараса Шевченка за спеціальністю «Економічна кібернетика» у 1998 році, у 2003 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Економіко-математичне моделювання ліквідності комерційних банків».

В НБУ відповідає за проведення аналізу інфляційного розвитку, реального, соціального та фіскального секторів економіки України на макро- та мікрорівні. До цього відповідала за проведення кон’юнктурних опитувань Національним банком, була одним з розробників методології проведення опитувань підприємств, банків, домогосподарств та фінансових аналітиків. До сфери її дослідницьких інтересів відносяться макроекономіка, короткострокове прогнозування за результатами опитувань підприємств та аналіз інфляційних очікувань суб’єктів економіки. Має публікації, в тому числі у «Віснику НБУ».