Оксана Кушніренко

Фахівець у галузях економіки та управління національною економікою, кандидат економічних наук (2007), доцент (2009), науковий співробітник (2015).

У 2002 році закінчила Житомирський інститут підприємництва та сучасних технологій. З 2003 по 2007 роки навчалась в аспірантурі Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України. У 2007 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему “Управління інноваційним оновленням матеріально-технічної бази виробництва” за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

З вересня 2015 р. – науковий співробітник ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН України”.

Кушніренко О.М. є автором понад 60 наукових праць, у тому числі 5 міжнародних, 2 посібників з грифом МОНУ, співавтор 4 колективних монографій. Основні напрями діяльності – впровадження ефективної моделі розвитку промисловості України в сучасних умовах розвитку економіки; міжнародне торговельно-економічне і науково-технічне співробітництво в сфері неоіндустріальних перетворень; активізація процесів інтеграції; передумови зростання конкурентоспроможності в окремих сферах економічної діяльності в Україні; підвищення рівня інвестиційної привабливості  економіки України; розкриття експортного потенціалу України та впровадження інноваційної економіки.