«Заграница нам поможет»: як український бізнес використовує донорську допомогу | VoxUkraine

«Заграница нам поможет»: як український бізнес використовує донорську допомогу

26 Травня 2016
FacebookTwitterTelegram
2507

Біля десяти міжнародних організацій готові фінансово підтримати малий та середній український бізнес. Яка частка українських експортно-орієнтованих компаній знає про цю можливість? Як виявилось тільки кожна 20 компанія. Що втрачає український бізнес?

Для успішного виходу на західні ринки в умовах економічної інтеграції з ЄС українським виробникам необхідно здійснити модернізацію, впровадити стандарти якості. Українському бізнесу на не вистачає ні коштів, ні досвіду. Рівень співпраці українських підприємств з міжнародними організаціями залежить від активності підприємців, які сьогодні опинились у складних умовах.

Саме зараз проявляється важливість міжнародної допомоги, яка може надати необхідні засоби: матеріальні (промислове обладнання й устаткування, сировина, матеріали), фінансові (валютні ресурси), інтелектуальні (ноу-хау, трансферт технологій), трудові (висококваліфіковані спеціалісти), інформаційні (консалтинг, тренінги, програми навчання) та ін. До того ж можливості міжнародної допомоги, що пропонують міжнародні організації-донори українським підприємцям, здатні прискорити приєднання українського бізнесу до всесвітнього ланцюга створення цінностей.

З метою визначення основних проблем, що перешкоджають міжнародній співпраці українських підприємств, нами було проведено опитування ринково активних підприємств (126 виробників в різних сферах ділової активності), що регулярно представляють свої здобутки на численних міжнародних виставках і орієнтовані на інноваційний розвиток. Звичайно, це опитування не відображає загальну картину проблем інтеграції бізнесу до світового ринку і співпраці з донорами. Натомість таке дослідження дозволяє виокремити найголовніші перешкоди, що перешкоджають українським підприємствам активно долучитися до програм міжнародної допомоги.

Інформація = гроші

Аналіз ступеня інформованості українського бізнесу щодо можливостей використання міжнародної допомоги виявив критичну ситуацію в сфері інформаційного забезпечення. Так, абсолютна більшість керівників підприємств, які були нами опитані в листопаді 2015-го, не знають про діяльність міжнародних організацій-донорів та існування численних програм підтримки – таких 91% опитаних, 5% опитаних знають, пробували подавати заявки та отримали негативний результат.

Що ж не знають 9 з 10 директорів? Шо пропонують міжнародні донори для підтримки українських виробників?

15 липня 2015 року Президент України підписав Закон України від 15.07.2015 № 604-VIII «Про ратифікацію Угоди між Україною і Європейським Союзом про участь України у Рамковій програмі Європейського Союзу з наукових досліджень та інновацій “Горизонт 2020”. Документом ратифікується набуття Україною статусу асоційованого члена зазначеної програми, що дасть змогу представникам українського бізнесу та науковцям залучитись до програми, загальний обсяг фондів якої становить 80 млрд. євро (Детальніше: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/604-19).

Рисунок 1. Структурні складові Рамкової програми “Горизонт 2020”

fa_ua_1

Джерело: What is Horizon 2020? The EU Framework Programme for Research and Innovation.

МСБ

Підприємства можуть долучитися до програм міжнародних донорів, реалізуючи програми підтримки малого і середнього бізнесу SME Instrument (структурна складова блоку «Індустріальне лідерство» програми Горизонт2020) – на які виділяється понад 17 млрд. євро.

Отримання фінансування проходить в два етапи. За результатами минулого року 142 представники малого і середнього бізнесу) з 23 країн були обрані в останньому турі, отримали 50 000 € для фінансування представлених проектів. Європейська комісія зареєструвала 2029 пропозицій в рамках першої фази, 342 проекти пройшли поріг другої фази, а 128 або 37,4% були відібрані для фінансування. Особливо успішними були претенденти з Італії (35 профінансованих МСП), Іспанії (29) і Великобританії (22). Серед переможців можна виділити профінансовані проекти в сфері «чистого» енергозабезпечення.

Які результати участі українських компаній в 2014 році? Всього в межах програми Горизонт 2020 було подано 174 проектні заявки, а 24 були відібрані до фінансування. За напрямом «Індустріальне лідерство» було подано 30 проектів, а нагороджено 3. Загальний рейтинг успішності є не надто високим 13,8% (Детальніше можна ознайомитись за посиланням) https://ec.europa.eu/easme/en/news/precious-tips-4-sme-instrument-evaluators). На жаль, багато перспективних українських компаній не представили свої проекти, хоч український бізнес має всі передумови для перемоги.

Рисунок 2. Розподіл фінансування за видами пріоритетних напрямів Програми Горизонт 2020 для України в 2014 році

fa_ua_2

Джерело

COSME

Наступним інструментом міжнародної підтримки є програма COSME для зростання конкурентоспроможності підприємств і малого та середнього бізнесу, до якої Україна мала приєднатися до кінця 2015 року. COSME працює з 2014 до 2020 року з загальним бюджетом $2,3 млрд. і націлена на підтримку МСП в наступних областях:

  • полегшення доступу до фінансів;
  • інтернаціоналізація та доступ до ринків;
  • створення сприятливого середовища для конкурентоспроможності, формування підприємницької культури.

Компоненти програми COSME

Компоненти програми Види допомоги
1 Фінансування 1. Кредитування;
2. Поглиблена експертиза проекту;
3. Аудит звітності відповідно до МСФЗ.
 2  Розширення доступу до ринків 1. Enterprise Europe Network (Детальніше);
2. Your Europe Business Portal (Детальніше);
3. Support to SME Internationalization (Детальніше);
4. EU-Japan Centre for Industrial Cooperation (Детальніше);
5. Improved Points of Single Contact (Детальніше);
6. Public Procurement (Детальніше).
 3  Покращення умов конкурентоспроможності 1. SME Policy (Детальніше);
2. Implementing Social Business Initiative Key Actions (Детальніше);
3. EU Refit Platform for Regulatory Burden Reduction (Детальніше);
4. Integration and Competitiveness Report 2017 (Детальніше);
5. Cluster Internationalisation Programme for SMEs (Детальніше);
6. Worth Partnership Project (Детальніше);
7. European Sustainable Chemicals Support Service: (Детальніше).
 4  Формування культури ведення бізнесу 1. Migrants Entrepreneurship Support Schemes (Детальніше);
2. European Network for Early Warning and for Support to Enterprises and Second Starters (Детальніше).

Eurostars

Малий бізнес може використати програму Eurostars, який працює вже успішно з 2007 року, є першим європейським інструментом, що підтримує програми, спеціально призначені для науково-дослідних ефективних малих і середніх підприємств в реалізації їх інноваційних проектів. Програма стимулює міжнародні спільні науково-дослідні та інноваційні проекти, які будуть швидко комерціалізовані.

USAID

Необхідно відмітити активність Сполучених Штатів з метою підтримки України. Зокрема, це програми USAID – Агентство США з міжнародного розвитку, що виділило $3,2 млн. на підтримку малого та середнього бізнесу в Україні. До програм технічної допомоги можна віднести популярну програму «Парк сільськогосподарської техніки» – реалізацію сільськогосподарської техніки з ЄС до фермерів України на вигідних умовах. Також міжнародні організації Європи та світу пропонують численні програми фінансування соціально орієнтованих програм: проект «Енергоефективне село», метою якого є формування енергоефективної територіальної громади і який успішно реалізовується в Україні.

Можливості консультаційної допомоги

Консультаційна та інформаційна допомога, націлена на створення нових комунікацій, підготовки стратегій розвитку, пошуку нових партнерів та налагодження з ними дієвої співпраці. Міжнародну інформаційно-консультаційну допомогу українському бізнесу здійснюють численні міжнародні організації: USAID (Агентство США з міжнародного розвитку), Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР), Федеральне міністерство економіки й енергетики Німеччини, Менонітська Асоціація Економічного Розвитку MEDA (Канада), Центр міжнародного співробітництва MASHAV МЗС Ізраїлю, Організація Економічного співробітництва та розвитку ЄС та ін.

Консалтингова підтримка ЄБРР передбачає отримання грантів на консультації з розробки корпоративних і маркетингових стратегій, у сфері стандартів управління якістю, інформаційно-комунікаційних технологій, організаційного та операційного розвитку, інженерних рішень, бухгалтерського обліку та фінансової звітності. ЄБРР компенсує від 50 до 90% вартості консалтингових проектів, залежно від того, де знаходиться підприємство, яку має кількість працівників та якими послугами буде користуватися. Проте, існують також певні обмеження для отримання грантової допомоги. Перш за все, це середньорічна кількість працівників (250 осіб), річний обсяг доходу до 50 млн. євро. Аплікантами, тобто особами, які долучаються до програми, можуть бути представники малого та середнього бізнесу, які здобули статус перевіреної ділової репутації та працюють на ринку тривалий час (більше 2 років). Обов’язковою умовою є приватна власність (більше ніж 50% власності має належати громадянам). Обмеження стосуються також видів діяльності: гранти не надаються фінансовим страховим структурам, підприємствам військово-промислового комплексу та організаціям, що працюють у сфері розваг.

За даними оцінки експертів ЄБРР результатами такої допомоги для українських підприємств (отримали допомогу 540 суб’єктів МСП в 2014 році) стало збільшення через рік після реалізації проекту річного обороту на 117%, продуктивності праці – на 110%, відбулось зростання кількості робочих місць на 2533 працівників та на 72 % зросли обсяги експорту українських виробників. Найбільш успішно освоїли програми допомоги підприємства в сфері харчової промисловості (40 % загальної кількості), торгівлі (18 %), ІТ-технологій (27 %), легкої промисловості (5%). Змогли скористатися консультаційною допомогою такі підприємства як компанія «Webproduction» (ІТ-галузь), мережа магазинів «Огородник» (торгівля), компанія «Yarich» (харчова промисловість) та інші.

Досвід на експорт

Треба відзначити програми для управлінських кадрів, що впроваджується Федеральним Міністерством економіки та енергетики Німеччини «Fit for partnership with Germany», що націлена на придбання менеджерами міжнародних управлінських компетенцій, що сприяють налагодженню співпраці українських та німецьких підприємств, що передбачає підтримку експортно-імпортного потенціалу. Програмою передбачено одномісячні стажування в Германії, після проходження яких аплікант має можливість отримати інформацію, навички і міжкультурні управлінські компетенції; встановити прямі контакти та налагодити співпрацю з німецькими компаніями; ознайомитись з Німеччиною як економічним партнером; безпосередньо ознайомитися c німецьким обладнанням і технологіями і придбати їх; отримати інформацію про можливості збуту своєї продукції або відкриття свого бізнесу в Німеччині. Фінансування програми стажування відбувається за рахунок німецької сторони (Детальніше: http://www.inwent.org.ua/)

Таким чином, участь у програмах міжнародної допомоги дає можливість отримати досвід, знання та кошти для фінансування успішної бізнес-моделі, що може стати запорукою зростання й конкурентоспроможності бізнесу за кордоном.

Міжнародна допомога Україні є важливою передумовою сприяння успішній інтеграції країни до нових, зокрема європейських, ринків.

Автори
  • Людмила Дейнеко, завідувач відділу промислової політики Інституту економіки та прогнозування НАН України
  • Оксана Кушніренко, науковий співробітник ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

Застереження

Автори не є співробітниками, не консультують, не володіють акціями та не отримують фінансування від жодної компанії чи організації, яка б мала користь від цієї статті, а також жодним чином з ними не пов’язаний