Олександр Муравйов

Старший науковий співробітник і заступник директора по “ринків праці в країнах з економікою, що розвивається і перехідною економікою,” Інститут з вивчення праці (ІЗА), Німеччина;
Доцент кафедри державного управління, Вища школа менеджменту, Санкт-Петербурзький державний університет, Росія
Область наукових інтересів: економіка праці, корпоративне управління, економіка перехідного періоду, і прикладна мікроеконометріка
Кандидат технічних наук з економіки, Інститут Європейського університету у Флоренції.