Євген Шульга

Директор з розвитку CASE Україна
Євген закінчив університет ім. Джорджа Вашингтона (м. Вашингтон) за спеціальністю “управління неурядовими організаціями” та Міжнародний науково-технічний університет (Київ) за спеціальністю “управління організаціями”. До навчання в США Євген працював зв’язковим з громадськістю та розпорядником з організаційного розвитку в Центрі Разумкова. Перебуваючи в столиці США, Євген вивчав роботу провідних осередків дослідження державної політики. На його переконання, дослідницькі осередки США краще задовольняють суспільні потреби завдяки постійному зв’язку з жертводавцями й усвідомленню їхніх інтересів. На цих самих засадах Євген будує свою роботу в “Ціні держави”.© CASE Україна