Експорт на карантині. Аналіз головних торговельних партнерів України | VoxUkraine

Експорт на карантині. Аналіз головних торговельних партнерів України

Photo: Лєна Шуліка, VoxUkraine
15 Травня 2020
FacebookTwitterTelegram
4747

Найбільше постраждає експорт до тих країн, які мають жорсткі карантинні заходи та купують в України переважно промислові товари.

Дисклеймер. Підготовлено в рамках проєкту Київської Школи Економіки та VoxUkraine «Вірусна Економіка» – серії досліджень впливу пандемії COVID-19 та глобальної турбулентності на економіку та соціальне життя в Україні

За прогнозами МВФ, сукупний експорт розвинених економік може впасти на 12,8% у 2020 р., а перехідних економік та країн, що розвиваються (Emerging Market and Developing Economies), – на 9,6%. За нашими оцінками український експорт може втратити щонайменше 8,1% (у поточних цінах) лише за рахунок аграрного сектору та металургії. Це дві найбільші галузі нашого експорту, проте не єдині. Це означає, що падіння в інших галузях зробить цей показник іще більшим.

З топ-12 країн, куди Україна експортувала товари у 2019 році, за нашими прогнозами, найбільше експорт знизиться до Польщі, Росії, Італії та Угорщини, найменше – до Китаю. Зокрема, найбільше постраждає експорт до тих країн, які мають жорсткі карантинні заходи та купують в України переважно промислові товари. Найменше знизиться експорт за тими напрямками, куди Україна постачає здебільшого аграрні товари, які мають помірні карантинні заходи чи вже завершили їх.

Що відбуватиметься з українським експортом?

Вплив зниження світових цін

Пандемія впливає на світову торгівлю через три основні канали: (1) падіння загальної економічної активності, що зменшує попит на товари в цілому, включно з імпортними; (2) ланцюжки поставок, оскільки спад економічної активності поширюється від виробників проміжних товарів до виробників готової продукції; (3) зменшення торгівлі сировинними товарами, що зменшує їхній імпорт і негативно впливає на товаровиробників та експортерів.

Ці фактори призводять до  зменшення світових цін на сировинні товари. Зокрема за оцінками UNCTAD від березня 2019 року до березня 2020 року світові ціни на метали впали на 18,4%, а на сільськогосподарські товари – на 6,8%. 

У структурі українського експорту частка аграрної та харчової продукції становила 44,2% у 2019 р., тоді як частка недорогоцінних металів – 20,5%, руд – 7,2%. Тобто очікується, що значна частина українського експорту зазнає менших цінових шоків, ніж в середньому сировинні товари.  

Якщо припустити, що падіння світових цін на сільськогосподарські та харчові товари станом на кінець 2020р. буде таким самим (-6,8%), падіння загального експорту України порівняно з 2019р. становитиме 3%.  У разі падіння світових цін на метали та руди на 18,4% у 2020р. наш експорт втратить ще 5,1%. Враховуючи, що фізичні обсяги експорту цих товарів також будуть зменшуватися через падіння попиту на світових ринках, експорт у грошовому вираженні впаде ще глибше. Передусім це стосується металів.

Український експорт промислових товарів (машинобудівна продукція, легка промисловість та ін.) також буде зменшуватися через падіння попиту на основних ринках збуту. Наприклад, скорочення попиту на європейські автомобілі призведе до падіння українського експорту обладнання для автомобілів (проводи ізольовані та кабелі) тощо – рис. 1.

Рисунок 1. Світові ціни на сировинні товари, 2017–2020 (відсоткова зміна порівняно з попереднім роком)

Джерело: UNCTAD 

 

Вплив COVID-19 та карантинних заходів

Пандемія COVID-19 спричинила карантинні заходи у багатьох країнах, наслідком яких стало зокрема запровадження обмежень на перетин кордонів. Багато країн уже вжили обмежувальних заходів й у торгівлі. Це стало додатковим шоком для міжнародної торгівлі, що зазнає небаченого десятиріччями падіння. Ми оцінили, як карантинні заходи вплинуть на український експорт товарів до ТОП-12 країн, куди ми експортуємо.

Ми очікуємо значне зниження експорту до 4 країн (Польща, Росія, Італія, Угорщина), помірне зниження експорту до 6 країн (Туреччина, Німеччина, Єгипет, Індія, Нідерланди, Іспанія) та незначне зниження експорту до 2 країн (Китай, Білорусь).

Щоб попередньо оцінити масштаби падіння експорту до таких країн, ми поглянули на три критерії:

  1. Прогноз зміни реального ВВП країни на 2020 рік за даними МВФ. Якщо прогноз передбачає падіння, то попит на іноземні товари також знизиться. Відповідно наш експорт у ці країни впаде.
  1. Чи жорсткі карантинні заходи в цій країні, і як довго вони можуть іще тривати? Значні обмеження можуть призвести до порушень чи навіть зупинки міжнародних ланцюгів постачання навіть якщо очікуване економічне падіння країни невелике. Тобто країна може пом’якшити падіння за рахунок внутрішнього попиту, але знизити свій рівень залучення до міжнародної торгівлі. Щоб оцінити жорсткість карантину, ми використовували індекс строгості реакції уряду на COVID-19, розроблений університетом Оксфорду. Якщо індекс за шкалою від 0 до 100 становить принаймні 60, ми вважаємо це жорсткими карантинними заходами.
  2. Чи є значною частка аграрних товарів в українському експорті до країни? Якщо аграрні товари складають принаймні третину, то припускаємо, що ми зможемо продовжити їх туди експортувати з невеликими скороченнями обсягів. Під час світової економічної кризи 2009 року сукупний український експорт впав на 40%, у той час як аграрний – лише на 12%. Зараз ми також очікуємо, що аграрний експорт впаде менше, ніж сукупний.

Ми проаналізували, що в нас купують ТОП-12 країн призначення нашого експорту у 2019 році (рис. 2), економічний прогноз МВФ для них та які карантинні заходи вони запровадили. 

Рисунок 2. ТОП-12 країн за українським експортом товарів у 2019 році 

Джерело: Держстат

 

Рисунок 3. Групи країн за індексом жорсткості станом на 5 травня 2020 року та часткою аграрного експорту з  України*

*Оскільки для Білорусі індекс не розраховується, ми розрахували його за методологією індексу та інформацією, наявною в офіційних джерелах. Джерело: Оксфордський Університет, Держстат

 

На рисунку 3 у лівому верхньому квадранті зображені країни, експорт до яких знизиться незначно за критерієм жорсткості карантину в поєднанні з критерієм частки аграрної продукції. У правому верхньому квадранті – країни, куди експорт за цими критеріями знизиться помірно, а у правому нижньому – сильно.

Рисунок 4. Групи країн за прогнозом зростання економіки та часткою аграрного експорту з України

Джерело: МВФ, Держстат

 

На рисунку 4 у правому верхньому квадранті зображені країни, експорт до яких знизиться незначно за критерієм зростання економіки в поєднанні з критерієм частки аграрної продукції. У правому нижньому квадранті – країни, куди експорт за цими критеріями знизиться помірно, а у лівому нижньому – сильно.

Як ми бачимо, різниця за цими критеріями невелика: лише щодо Білорусі, Індії та Єгипту. У ці країни український експорт за двома критеріями може впасти незначно, а за третім – помірно.

Висновки та рекомендації

Український експорт знизиться незначною мірою в ті країни, де встановлені порівняно м’які карантинні заходи (Білорусь), або де вони вже закінчилися (Китай). Експорт може знизитися помірно у ті країни, де карантинні заходи жорсткі, але український експорт орієнтований на аграрний сектор. Ми очікуємо значного падіння експорту до країн, де встановлені жорсткі карантинні заходи, та куди Україна експортує переважно промислові товари. Результати дослідження свідчать про високий рівень кореляції між жорсткістю карантинних заходів та прогнозованим падінням економіки країн-партнерів.

Для того, щоб зменшити негативні наслідки коронакризи, потрібно:

  • Постійно оцінювати ризики закриття країн, що є важливими торговельними партнерами України і де український експорт може значно знизитися.
  • Моніторити та інформувати експортерів про зміни умов доступу, введення додаткових вимог для важливих українських товарів на ринках торговельних партнерів.
  • У разі високого ризику закриття ринків чи запровадження обмежувальних заходів проводити переговори та консультації з торговельними партнерами щодо можливостей продовження безперебійних поставок товарів з України.
  • Інформаційно та організаційно допомагати експортерам аграрної продукції, оскільки це найбільш стабільний ринок під час кризи.

Докладніше про країни-головні торговельні партнери України

Країни, куди ми очікуємо значне зниження експорту

Польща

У Польщі перший випадок COVID-19 з’явився 4 березня 2020 року. Перші карантинні заходи ввели 10 березня. Вони передбачали заборону масових зібрань. Згодом зачинили освітні заклади. 20 березня карантинні заходи були посилені. З того часу діє заборона на зібрання більше двох людей (за винятком сімей та робочих місць), а також на всі пересування, що не є необхідними. Індекс жорсткості карантину за Оксфордом для Польщі станом на 5 травня складав 88. Наразі карантинні заходи послаблюють, але за прогнозами МВФ польську економіку очікує падіння на 4,6% (вперше з 1992 року).

Польща посідає друге місце серед країн, куди Україна експортує товари. У 2019 році Україна експортувала до Польщі товарів на 3,3 млрд дол., притому переважно це були промислові товари.

Жорсткі карантинні заходи, падіння економіки за прогнозом МВФ разом із промисловим експортом до Польщі грають не на користь України. Ми очікуємо значне падіння експорту до країни у 2020 році.

Росія

У Росії перші випадки COVID-19 з’явилися ще у січні, однак масова епідемія розгорнулася у березні та розвивається дуже стрімко. Станом на 5 травня індекс жорсткості карантину для Росії складав 93. Карантинні заходи продовжують посилюватися, а за прогнозом МВФ у 2020 році економіка країни має впасти на 5,5%.

Росія посідає третє місце серед країн, куди Україна експортує товари, але з 2014 року наш експорт до цієї країни постійно зменшується. У 2019 році Україна експортувала до Росії товарів на 3,2 млрд дол. – переважно це були промислові товари.

Тому ми очікуємо суттєве зниження експорту до РФ у 2020 році.

Італія

Серед країн Європи станом на кінець березня 2020 року Італія була найбільш уражена пандемією COVID-19. У країні ввели жорсткі карантинні заходи та обмежили роботу виробництва. Станом на 5 травня індекс жорсткості карантину складав 95. МВФ прогнозує падіння італійської економіки на 9,1%.

Італія посідає п’яту сходинку у рейтингу країн, що імпортують українські товари. У 2019 році Україна експортувала до Італії товарів на 2,4 млрд дол.

Український експорт до Італії був украй недиверсифікованим. Зокрема Україна найбільше постачала чорні метали (52,2%). За ними зі значним відставанням ішли зернові культури (11,7%) та жири й олії тваринного або рослинного походження (10,9%). 

Металургія і без кризи переживала не найкращі часи. Під час кризи експорт чорних металів знизиться ще більше. На фоні жорсткого карантину в Італії ми очікуємо значного падіння українського експорту до цієї країни.

Угорщина

Перший випадок інфікування у країні зареєстровано 4 березня, а вже 11 березня було оголошено надзвичайний стан. Згодом усі кордони були закриті, а відчиненими лишилися лише продуктові магазини. Карантинні заходи у країні жорсткі. Станом на 5 травня індекс жорсткості для Угорщини складав 62. МВФ прогнозує падіння угорської економіки на 3,1% у 2020 році.

Угорщина посідає десяту сходинку серед країн, куди Україна експортує товари. У 2019 році український експорт до Угорщини склав 1,6 млрд дол. До Угорщини Україна найбільше експортує промислові товари.

Ми очікуємо значного падіння експорту з України до Угорщини, оскільки карантинні заходи жорсткі, а експорт орієнтований на промисловість.

Країни, куди ми очікуємо помірне зниження експорту

Туреччина

Перший випадок інфікування COVID-19 у Туреччині було зареєстровано 11 березня, проте станом на початок травня країна входить у десятку найбільш інфікованих коронавірусом. У країні закрили всі заклади, де було можливе масове скупчення людей (кафе, ресторани, кінотеатри, спортзали, нічні клуби). Станом на 5 травня індекс жорсткості карантину в країні складав 80. МВФ прогнозує спад турецької економіки на 5%. Ми очікуємо значний спад попиту в Туреччині.

Туреччина четверта в рейтингу країн за експортом українських товарів. У 2019 році Україна експортувала до Туреччини товарів на 2,6 млрд дол. – переважно аграрних.

Оскільки зниження попиту в  Туреччині має бути значним, але більша частина нашого експорту туди – аграрні товари, ми очікуємо помірного зниження українського експорту до Туреччини.

Німеччина

У Німеччині пандемія COVID-19 набула серйозних масштабів. 22 березня були запроваджені обмеження на перебування в публічних місцях групами більше двох людей, зачинені кафе та ресторани. Проте транспортне сполучення і підприємства не зупинялися. Станом на 5 травня індекс жорсткості карантину в Німеччині складав 79. Не зважаючи на менш жорсткий карантин, ніж у багатьох європейських країнах, МВФ усе одно прогнозує зниження німецького ВВП на 7%.

Німеччина на шостій сходинці серед країн, куди Україна експортує товари. Зокрема у 2019 році цей експорт становив 2,4 млрд дол. аграрні товари у ньому займають 36%. 

Отже, ми очікуємо помірне зниження експорту до Німеччини.

Єгипет

Перший випадок зараження COVID-19 у Єгипті було зафіксовано ще у лютому 2020 року. У рамках боротьби з вірусом 18 березня єгипетська поліція згорнула акцію на підтримку політичних в’язнів, а вже 19 березня були зачинені всі місця, де могли скупчуватися люди, у тому числі кафе та ресторани. У країні встановили комендантську годину, обмежили роботу транспорту. Станом на 5 травня індекс жорсткості карантину для Єгипту складав 89. Проте МВФ прогнозує незначне зростання єгипетської економіки у 2020 році – на 2%.

У 2019 році Єгипет посідав сьому сходинку в рейтингу країн, куди Україна експортувала товари. Загальний експорт товарів до Єгипту склав 2,3 млрд дол. Експорт України до Єгипту вкрай недиверсифікований, але за обставин, що склалися, домінування аграрних товарів в українському експорті до Єгипту дуже сприятливе. 

Хоча країна і запровадила жорсткий карантин, аграрна орієнтація експорту та сприятливі прогнози МВФ дають підстави вважати, що український експорт до Єгипту знизиться помірно.

Індія

Перший випадок інфікування у країні зафіксовано наприкінці січня. Після пришвидшення поширення вірусу влада Індії вжила додаткових заходів. 24 березня країна оголосила загальне блокування усіх регіонів на 3 тижні. В багатьох регіонах закриті публічні місця, кафе, ресторани. Станом на 5 травня індекс жорсткості карантину в країні складав 97.  Проте аналогічно до Єгипту МВФ прогнозує зростання індійської економіки у 2020 році – на 1,9%.

Серед ТОП-12 країн, куди Україна експортує товари, експорт до Індії є найменш диверсифікованим. Утім, орієнтація українського експорту до Індії на аграрні товари зараз є перевагою. 

Таким чином, ми очікуємо, що жорсткі карантинні заходи в комбінації з відсутністю падіння економіки та аграрною орієнтацією експорту спричинять помірне зниження українського експорту до Індії.

Нідерланди

Нідерланди вводили карантинні заходи дуже поволі. Були заборонені масові зібрання, проте транспорт продовжує працювати, якщо дотримані гігієнічні умови, а авіасполучення обмежене лише частково: для всіх, крім громадян ЄС та Швейцарії. Станом на 5 травня індекс жорсткості карантину складав 82. Проте карантинні заходи все одно значно вплинуть на економіку. За прогнозами МВФ країна втратить 7,5% ВВП у 2020 році.

Нідерланди на 9-му місці в рейтингу країн, куди Україна експортує свої товари. Зокрема у 2019 році український експорт до Нідерландів склав 1,8 млрд дол. – переважно це товари аграрного сектору.

Ми очікуємо, що український експорт до цієї країни знизиться помірно. На нашу користь грає аграрна орієнтація експорту, але проти грає значне зниження економіки Нідерландів. 

Іспанія

Іспанія – перша країна Європи за поширенням COVID-19. Карантинні заходи у країні жорсткі. З 13 березня у країні оголосили надзвичайний стан. Також відбулося закриття міст і всіх закладів, крім магазинів із товарами першої необхідності. Станом на 5 травня індекс жорсткості карантину становив 89. Такі карантинні заходи значно вдарять по економіці. За прогнозом МВФ економіка Іспанії втратить 8% у 2020 році.

Іспанія на 12-му місці серед країн, куди Україна експортує товари. У 2019 році експорт України до Іспанії склав 1,5 млрд дол.

Через жорсткі карантинні заходи та падіння економіки зниження експорту так чи інакше відбудеться. Проте його орієнтація на товари сільського господарства наразі грає Україні на користь. Це означає, що експорт України до Іспанії має шанси знизитися помірно.

Країни, куди ми очікуємо незначне зниження експорту

 

Китай

Епідемія COVID-19 почалася з Китаю і стрімко розвивалася у січні-лютому 2020 року. Це змусило китайську владу оголосити жорсткий карантин у провінції Хубей, а також окремі обмежувальні заходи в інших провінціях. Як результат, у лютому промисловий індекс Китаю скоротився до 35,7 порівняно з січневим показником 50, а непромисловий індекс скоротився ще більше – з 54,1 до 29,6. Проте станом на кінець березня карантин уже закінчився і економіка Китаю почала відновлюватися. Станом на 5 травня індекс жорсткості складав лише 56,5. МВФ прогнозує, що до кінця 2020 року Китай вийде на сукупне зростання економіки 1,2%. 

Китай у 2019 році став найбільшим торговельним партнером України. Україна експортувала туди товарів на 3,6 млрд дол. Україна найбільше експортує до Китаю аграрні товари. За нашим дослідженням «Як збільшити та диверсифікувати український експорт до Китаю?»  саме аграрні товари є найбільш перспективною позицією експорту до Китаю.

Отже, враховуючи відновлення економіки Китаю та високу частку аграрних товарів у структурі українського експорту туди, криза не повинна сильно вдарити український експорт до цієї країни.

Білорусь

Наразі Білорусь – єдина країна Європи, яка залишається відкритою до сполучення з рештою світу. Карантинні заходи, введені у країні, мінімальні. Зокрема всіх, хто прибуває з-за кордону відправляють на карантин. Проте МВФ прогнозує, що економіка країни впаде на 6%. Оксфордський університет не дає значення жорсткості карантину в Білорусі. Проте за наявною методологією та інформацією з офіційних джерел ми розрахували цей індекс для країни на рівні 11.

Білорусь посідає 11-у сходинку серед країн, куди Україна експортує товари. Загалом у 2019 році Україна експортувала до Білорусі товарів на 1,5 млрд дол.

Частка аграрного експорту з України до Білорусі складає 39%, тобто більше третини.

Тобто за критерієм жорсткості карантину експорт до Білорусі знизиться незначно, а за критерієм падіння економіки – помірно, оскільки частка аграрних товарів в українському експорту до Білорусі більше третини.

Автори
  • Олексій Гаманюк, Світлана Таран, Марина Хорунжа, Центр аналітики зовнішньої торгівлі Trade+ при KSE

Застереження

Автор не є співробітником, не консультує, не володіє акціями та не отримує фінансування від жодної компанії чи організації, яка б мала користь від цієї статті, а також жодним чином з ними не пов’язаний