Індекс реформ 164: управління майном державних та комунальних вишів

Індекс реформ 164: управління майном державних та комунальних вишів

18 Серпня 2021
FacebookTwitterTelegram
1130

Індекс реформ становить +0,6 бала за період з 5 по 18 липня 2021 року з можливих значень від -5,0 до +5,0. У попередньому раунді індекс дорівнював +1,0 бал. 

Графік 1. Динаміка Індексу реформ

Графік 2. Значення Індексу реформ та його компонентів у поточному раунді оцінювання

Закон про передачу майна між державними та комунальними закладами освіти, +1,3 бала

Освітня політика сьогодні спрямована на створення великих та спроможних навчальних закладів, де можна сконцентрувати достатньо ресурсів для забезпечення якісної освіти. Малі та малокомплектні навчальні заклади, які не мають достатньо ресурсів, можуть об’єднуватися з іншими. Щоб цей процес відбувався на практиці, потрібно усунути бар’єри для передачі майна між закладами. 

Закон 1557-IX вирішив цю проблему та встановив, що державні та комунальні навчальні заклади, які не використовують своє майно в освітньому процесі або для забезпечення освітнього процесу, можуть передавати його безкоштовно іншим державним або комунальним навчальним закладам.

Закон також встановив, що майно державних і комунальних закладів освіти не підлягає приватизації та може використовуватися або надаватися в оренду лише для надання послуг, які пов’язані із забезпеченням освітнього процесу чи обслуговуванням учасників освітнього процесу.

“Зазначені зміни, в цілому, можна вважати позитивними, бо вони уточнюють порядок використання майна державних та комунальних закладів освіти та спрямовані на більш ефективне використання державного майна в галузі освіти та науки. 

Якщо у закладів вищої освіти є майно, яке не використовується для забезпечення їхньої освітньої діяльності, то вони можуть передати таке майно закладам професійної та фахової передвищої освіти, закладам науки, що зміцнює матеріальну базу останніх та дає можливість більш ефективно використовувати майно, що “простоює”. Особливість закону — те, що такий режим засосовується також і до ЗВО  зі статусом “національний”, на передачу майна яких раніше існувала пряма заборона (Указ Президента від 16 червня 1995 № 451/95).

Закон забороняє приватизацію майна державних і використання майна державних і комунальних закладів освіти не за призначенням, але дозволяє передачу в оренду для забезпечення освітнього процесу або обслуговуванням учасників освітнього процесу, якщо самі заклади освіти не мають змоги це забезпечити. 

Ці зміни можуть сприяти створенню більш сприятливої матеріальної бази для спільної діяльності закладів освіти або їх участі у державно-приватному партнерстві в галузі освіти та науки на договірній основі, наприклад, у створенні та експлуатації інноваційних центрів, технопарків, бізнес-інкубаторів за участю вказаного державного майна”.

Юлія Стриковська, юридичний радник Київської школи економіки

“Чергове рішення, яке призведе до руйнації приміщень на сільських територіях. Там нема кому здати в оренду, там нема можливостей для державно-приватного партнерства. Просто закриті школи зруйнуються у своїй більшості. Рішення не правильне. Прості рішення не працюють. Тут було потрібно передбачити, що не можна приватизовувати [освітні заклади], якщо демографічні прогнози є позитивними чи є розрахункова незабезпеченість дітей приміщеннями. Погане рішення прийняли”.

Анатолій Ткачук, директор з питань науки та розвитку ГО “Інститут громадянського суспільства”

Графік 3. Події, що визначали значення індексу, оцінка події є сумою її оцінок за напрямками, тому вона може перевищувати +5, або бути меншою за -5

Графік 4. Значення окремих компонентів Індексу та кількість подій

Таблиця 1. Оцінки всіх подій та прогресу реформ за напрямами

Державне управління +1,3
Закон щодо ефективного управління закладами освіти та державним майном, що за ними закріплено +1,3
Закон щодо реформи органів прокуратури +0,5
Державні фінанси +1,0
Утворення бюджетної установи “Український ветеранський фонд” +0,8
Малі й середні фермери отримають доступ до кредитування +1,0
Уряд оновив систему безперервного професійного розвитку для медиків +1,0
Монетарна система 0,0
Бізнес середовище +0,8
Новий Порядок присвоєння адрес об’єктам будівництва та нерухомого майна +0,5
Енергетика 0,0
Автори

Застереження

Автори не є співробітниками, не консультують, не володіють акціями та не отримують фінансування від жодної компанії чи організації, яка б мала користь від цієї статті, а також жодним чином з ними не пов’язаний