Індекс реформ 174: електронна прописка

Індекс реформ 174: електронна прописка

Photo: depositphotos / leungchopan
4 Січня 2022
FacebookTwitterTelegram
1102

Індекс реформ становить +0,9 бала за період з 22 листопада по 5 грудня 2021 року з можливих значень від -5,0 до +5,0. У попередньому раунді індекс дорівнював +1,8 бала. 

Графік 1. Динаміка Індексу реформ

Графік 2. Значення Індексу реформ та його компонентів у поточному раунді оцінювання

Закон про запровадження прописки онлайн, +2,0 бала

Процедура реєстрації місця проживання є складною – потрібно зібрати 3-5 документів та подати їх до органу реєстрації чи центру надання адміністративних послуг.

Через це люди часто не реєструються там, де проживають. Їхні податки надходять у місцеві бюджети населених пунктів, де люди зареєстровані, а не туди, де вони фактично проживають. Тому місцева влада не має достатньо коштів, щоб надавати таким людям послуги. 

Закон 1871-IX намагається вирішити цю проблему через спрощення процедури реєстрації. Зареєструвати місце проживання тепер можна буде онлайн та через додаток «Дія». 

Запровадження обліку місць проживання потребує суттєвих змін у організації обміну інформацією між державними реєстрами, що врегулював цей закон.

Інформація про проєкт «Індекс реформ», перелік експертів Індексу та база даних оцінених нормативних актів доступні за посиланням.

Коментар експерта

«Прийняття Закону України «Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні» – це важлива подія для суспільства. Закон встановлює взаємовідносини між громадянином України, іноземцями та особами без громадянства, які на законних підставах перебувають на території України, та органами державної влади України, що здійснюють реєстрацію або декларування місця проживання зазначених осіб.

Функції з реєстрації або декларування місця проживання покладені на органи реєстрації, тобто виконавчі органи сільської, селищної або міської ради, які функціонують на території територіальної громади, на яку поширюються повноваження відповідної ради, та які забезпечують формування та ведення реєстрів територіальних громад (РТГ) та облік задекларованого місця проживання/зміну місця проживання особи.

Оскільки в Україні на даний час існує 1469 територіальних громад, то такий підхід містить суттєві ризики для персональних даних, що містяться в РТГ. Сумнівним є можливість територіальних громад забезпечити на належному рівні захист інформації, що обробляється в РТГ у відповідності до вимог законодавства України. Велика кількість реєстрів, відсутність єдиних підходів до створення РТГ та низька кваліфікація технічних фахівців, що забезпечують функціонування РТГ, гарантовано призведуть до масових витоків персональних даних з РТГ. Тому, можна лише вітати описану в законі можливість створення та ведення РТГ на базі Єдиного державного демографічного реєстру, який має всі необхідні інструменти для забезпечення належного рівня захисту інформації, яка в ньому зберігається та обробляється. Якщо прибрати з закону можливість органу реєстрації самостійного створення та ведення РТГ (без залучення Єдиного державного демографічного реєстру), то це значно підвищить рівень захищеності інформації, яка обробляється в РТГ.

На мою думку, в законі недосконало прописані процедури реєстрації або декларування місця проживання. Згідно закону, особа яка подає заяву на реєстрацію місця проживання або декларує місце проживання має подавати велику кількість інформації про себе. Це протирічить положенням Законів України «Про адміністративні послуги» та «Про особливості надання публічних (електронних публічних) послуг», згідно з якими, у разі якщо законодавством для отримання публічної послуги вимагається подання документів та/або інформації, що міститься в інформаційно-телекомунікаційних системах, такі документи та/або інформація не подаються, а в заяві (зверненні, запиті) про надання публічної (електронної публічної) послуги зазначаються відомості, необхідні для надання такої послуги.

Таким чином, для декларування місця проживання особі достатньо надати власний ідентифікатор (унікальний номер запису в реєстрі, паспортні дані або реєстраційний номер облікової картки платника податків), а іншу інформацію, органи реєстрації повинні отримувати шляхом запитів до відповідних державних реєстрів, в яких міститься необхідна інформація».

– Олег Денисюк, експерт в сфері технічного захисту інформації

НБУ затвердив правила складання та подання звітності для небанківських фінустанов, +1,25 бала

Коментар експерта

«Постанова встановлює єдині правила подання фінансової звітності небанківськими фінансовими установами, нагляд за якими здійснює НБУ. До цього часу формат та процедура подання звітності цими фінустановами визначалися розпорядженнями Національної комісії, що здійснює державне  регулювання у сфері ринків фінансових послуг, яка була попереднім регулятором ринку. Новий документ визначає єдиний детальний шаблон для кожного документу фінансової звітності, що уможливлює автоматичне агрегування показників фінансової звітності для різних сегментів небанківського фінансового ринку. Також встановлюються правила передачі сформованих звітів електронним каналами до НБУ, порядок засвідчення документів звітності кваліфікованим електронним підписом».

– Віталій Ваврищук, голова департаменту макроекономічних досліджень, ICU

Графік 3. Події, що визначали значення індексу, оцінка події є сумою її оцінок за напрямками, тому вона може перевищувати +5, або бути меншою за -5

Графік 4. Значення окремих компонентів Індексу та кількість подій

Таблиця 1. Оцінки всіх подій та прогресу реформ за напрямами

Государственное управление +1,0
Регистрация места жительства онлайн станет доступной с 1 декабря +2,0
Государственные финансы 0,0
Монетарная система +1,3
НБУ утвердил правила составления и представления отчетности для небанковских финучреждений +1,3
Национальный банк урегулировал порядок проведения денежных расчетов по сделкам по ценным бумагам +1,0
Бизнес среда +1,0
Кабмин усовершенствовал порядок ведения Государственного реестра прав и процедуру регистрации вещных прав на недвижимое имущество +1,0
Энергетика +1,0
Закон об изменении системы учета газа: переход на энергоединицы +1,3

Індекс реформ призначений надавати комплексну оцінку зусиллям влади України зі впровадження економічних реформ. Індекс базується на експертних оцінках змін у регуляторному середовищі за п’ятьма напрямками: державне управління, державні фінанси, монетарна система, бізнес середовище, енергетика.

Автори

Застереження

Автор не є співробітником, не консультує, не володіє акціями та не отримує фінансування від жодної компанії чи організації, яка б мала користь від цієї статті, а також жодним чином з ними не пов’язаний