Індекс реформ 209: автоматизований моніторинг забруднюючих викидів та допомога постраждалим волонтерам

Індекс реформ 209: автоматизований моніторинг забруднюючих викидів та допомога постраждалим волонтерам

Photo: ua.depositphotos.com / TTstudio
22 Травня 2023
FacebookTwitterTelegram
893

До 209 випуску (номер випуску до аудиту — 202) Індексу реформ за період з 27 березня по 9 квітня потрапило 4 рішення української влади. Індекс реформ сягнув +0,9 бала з діапазону можливих значень від -5 до +5. У минулому випуску його значення було +1,1 бала. Двома головними подіями випуску стали запровадження автоматичного контролю викидів забруднюючих речовин та створення порядку виплати допомоги у разі загибелі або інвалідності волонтерів.

Графік 1. Динаміка Індексу реформ

Графік 2. Значення Індексу реформ та його компонентів у поточному раунді оцінювання

Постанова про обов’язкові автоматизовані системи контролю викидів забруднюючих речовин, +1,8 бала

До повномасштабного вторгнення, на думку українців, забруднення повітря було серед головних екологічних викликів. Щоб забезпечити контроль за викидами забруднюючих речовин, уряд ухвалив постанову 272, яка впроваджує порядок автоматизованого контролю за викидами. Системи виробничого контролю мають встановлюватися на устаткуванні, що генерує викиди («на трубі»). 

Цей порядок привносить в українське законодавство вимоги Директиви 2010/75/ЄС, які зазначають, що автоматизовані системи контролю (АСК) мають встановлюватися на устаткуванні, що є джерелом викидів та з урахуванням конкретного переліку забруднюючих речовин.

Недоліком постанови є те, що встановлення АСК обов’язкове лише для нового обладнання, а старе може і далі працювати без автоматизованого контролю. Це прибирає «з очей» негативний вплив такого обладнання на довкілля та здоров’я українців. Проблема застарілого ще радянського промислового обладнання актуальна для України, окрім того, що воно не відповідає сучасним екологічним нормам, воно також є дуже енерговитратним: енергоємність української промисловості на одиницю продукції удвічі вища, ніж в середньому у світі.

Інформація про проєкт «Індекс реформ», перелік експертів Індексу та база даних оцінених нормативних актів доступні за посиланням.

Коментар експертки

Ірина Черниш, Голова ГО «SaveDnipro»:

«Постанова №272 прийнята на виконання змін до закону про охорону атмосферного повітря. Вона мала регламентувати вимоги до встановлення та експлуатації так званого «моніторингу на трубі».

Що постанова змінює для бізнесу:

  • В поточній редакції Постанова зобовʼязує підприємства протягом 5 років з дня припинення/скасування воєнного стану встановити на своєму новому виробництві або технологічному устаткуванні автоматизовані системи контролю викидів забруднюючих речовин (відповідно до переліку-додатку до Постанови). До діючих виробництв такої вимоги немає; 
  • У разі виробничої необхідності підприємства можуть встановлювати такі системи за власною ініціативою шляхом прийняття рішення про проведення вимірювань за визначеними ними речовинами та показниками.

Що постанова змінює для держави:

  • З моменту початку дії постанови частково (виключно стосовно нових підприємств) буде виконана вимога Директиви 2010/75/ЄС та НДТ (найкращої доступної технології) про безперервний моніторинг. Щодо діючих підприємств, які будуть отримувати інтегрований довкіллєвий дозвіл, положення Постанови будуть суперечити європейським вимогам. 
  • Держава матиме частковий  інструмент контролю коректності. нарахування та сплати субʼєктами господарювання екологічних податків на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря (лише для нових підприємств).
  • У разі інтеграції даних із встановлених постів виробничого контролю (автоматизованих систем) до цифрових інструментів Державної екологічної інспекції держава матиме додатковий інструмент віддаленого контролю викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря та аварійних ситуацій на виробництвах.
  • Найближчі 5-6 років держава не матиме перелічених вище інструментів контролю (поки бізнес їх впроваджуватиме). 

Що постанова змінює для громадян:

  • У разі публічного доступу до інформації з автоматизованих систем контролю викидів забруднюючих речовин громадяни матимуть інструмент громадського контролю за викидами новостворених підприємств (їхньої відповідності дозволеним нормативам, понаднормовим та аварійним викидам).
  • Громадяни матимуть доказову базу щодо новостворених підприємств для захисту їхніх порушених екологічних прав у суді, передбаченого Орхуською Конвенцією,
  • Поточна версія Постанови повністю позбавила громадян таких можливостей щодо діючих підприємств, тобто всіх найбільших забруднювачів Україні. 

Основна проблема постанови полягає у тому, що виробничий контроль в безперервному форматі вкрай необхідний в першу чергу діючим радянським виробничим потужностям, очисні системи яких максимально зношені, а інколи взагалі відсутні. Контролювати викиди нових заводів, які будуть будуватися після закінчення повномасштабної війни, скоріше за все, за новими найкращими доступними технологіями (що передбачається для вступу до ЄС), безумовно, важливо, але це не вирішить проблему промислового забруднення в Україні та критичного впливу на громадське здоровʼя діючих заводів». 

Зміни до порядку виплати грошової допомоги у разі загибелі або інвалідності волонтерів, +1,5 бала

У квітня Кабмін ухвалив постанову про зміни у порядок виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі або інвалідності волонтера внаслідок поранення отриманого під час надання волонтерської допомоги, якщо це пов’язано із вторгненням рф.

Раніше постанова була виписана так, що допомога надавалася лише якщо волонтер був поранений чи загинув на території Луганської та Донецької областей (зона проведення ООС). Тепер постанова поширює свою дію на всю територію України.

Коментар експертки

Юлія Засоба, юристка ГО «Юридична сотня»:

«Внаслідок ухвалення постанови уточнено перелік документів для отримання одноразової грошової допомоги у разі встановлення волонтерові інвалідності чи часткової втрати працездатності або загибелі волонтера (тоді допомога надається його рідним) внаслідок надання ним допомоги ЗСУ, правоохоронним органам та іншим військовим формуванням, що створені відповідно до чинного законодавства. 

На жаль, результатом ухвалення змін стало також звуження кількості категорій осіб, які мають право на отримання одноразової грошової допомоги. У попередній редакції постанови передбачалася допомога і волонтерам у період “здійснення догляду за хворими, особами з інвалідністю, одинокими, людьми похилого віку та іншими особами, які через свої фізичні, матеріальні чи інші особливості потребують підтримки та допомоги і проживають в районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій, збройного конфлікту”. Ця новела була виключена, отже тепер волонтери, які допомагають цивільному населенню, позбавлені можливості отримання одноразової грошової допомоги у разі встановлення їм інвалідності чи часткової втрати працездатності. Так само позбавлені державної підтримки члени сімей таких волонтерів у разі їхньої загибелі під час здійснення волонтерської діяльності. 

Зазначені зміни не тільки звужують соціальні гарантії волонтерам, які допомагають цивільному населенню в зоні бойових дій, а й прямо суперечать положенням ч. 3 ст. 1 Закону України «Про волонтерську діяльність», бо Закон чітко передбачає, що одним із напрямів волонтерської діяльності є надання волонтерської допомоги громадянам, які постраждали внаслідок правових режимів надзвичайного чи воєнного стану, здійснення заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресію Російської Федерації проти України та/або іншої країни проти України. 

Тож, нові зміни не повною мірою забезпечують соціальні гарантії волонтерів, оскільки значна кількість осіб, що надають допомогу цивільному населенню у вкрай небезпечних умовах, або члени їхніх сімей у разі загибелі такої особи, залишились без підтримки держави. 

Потрібно внести зміни до Постанови Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 року №604, а саме повернути положення щодо можливості отримання одноразової грошової допомоги волонтерами, які допомагають цивільному населенню в зоні бойових дій»

Графік 3. Події, що визначали значення індексу, оцінка події є сумою її оцінок за напрямками, тому вона може перевищувати +5, або бути меншою за -5

Графік 4. Значення окремих компонентів Індексу та кількість подій

Таблиця 1. Оцінки всіх подій та прогресу реформ за напрямами

Державне управління +1,0
В Україні посилять захист державних електронних ресурсів +1,0
Державні фінанси 0,0
Монетарна система +1,0
Актуалізовано підходи до управління ризиками в банках і банківських групах +1,0
Бізнес середовище +1,8
Україна запроваджує обов’язкові автоматизовані системи контролю викидів забруднюючих речовин +1,8
Енергетика 0,0
Людський капітал +1,5
Порядок виплати грошової допомоги у разі загибелі або інвалідності волонтерів +1,5

Індекс реформ призначений надавати комплексну оцінку зусиллям влади України зі впровадження економічних реформ. Індекс базується на експертних оцінках змін у регуляторному середовищі за шістьма напрямками: державне управління, державні фінанси, монетарна система, бізнес середовище, енергетика, людський капітал.

Автори

Застереження

Автори не є співробітниками, не консультують, не володіють акціями та не отримують фінансування від жодної компанії чи організації, яка б мала користь від цієї статті, а також жодним чином з ними не пов’язаний