Міжнародна конференція “People Matter: Якість життя і добробут у пост-перехідних економіках” | VoxUkraine

Міжнародна конференція “People Matter: Якість життя і добробут у пост-перехідних економіках”

23 Січня 2017
FacebookTwitterTelegram
3370

Давно доведено, що динаміка макроекономічних показників не дозволяє належним чином оцінити реальний прогрес у суспільстві. Відтак, докладаються великі зусилля із розробки альтернативних показників, зокрема, Індексу людського розвитку або Індексу кращого життя як достовірніших показників рівня добробуту громадян, за якими можна визначити, що люди відчувають і як діють на індивідуальному та соціальному рівнях, а також те, як вони оцінюють своє життя у цілому. Це особливо важливо для більшості країн постсоціалістичного блоку, які переживали тривалі періоди глибокого економічного занепаду, і в яких ВВП є поганим показником повних наслідків кризи для людей. 

Конференція збере дослідників, зацікавлених у добробуті населення регіону, і уможливить розширений діалог між науковцями, фахівцями з розробки політики, урядовцями та політиками, щоб сприяти  доказовому прийняттю рішень на всіх рівнях.

Цілі конференції:

 1. Зібрати разом дослідників, зацікавлених у добробуті населення регіону, і поширити результати високоякісних досліджень якості життя та благополуччя.
 2. Уможливити розширений діалог між науковцями, фахівцями з розробки політики, урядовцями і політиками, щоб сприяти використанню доказів і аналітики у процесі прийняття рішень на всіх рівнях для поліпшення добробуту населення.

Приблизний перелік тем / розділів:

Наразі ми приймаємо тези доповідей досліджень на мікро-рівні на три широкі теми, що стосуються добробуту населення:

 1. Суб’єктивний добробут (щастя / тривога, соціальне залучення / виключення, задоволеність життям у цілому та його різними аспектами)
 2. Потенційні детермінанти суб’єктивного добробуту
 • Фізичне і психічне здоров’я
 • Бідність, прожитковий мінімум та стандарти життя
 • Безробіття серед молоді (детермінанти, вплив на рівень життя у майбутньому)
 • Вік (дискримінація за віком на ринку праці, бідність у літньому віці, соціальний захист, пенсійна система)
 • Гендерна рівність (ринки праці, побутове насильство, політичне представництво)
 • Нерівність і дискримінація у галузі освіті (віддача від освіти, мобільність поколінь, доступ до освіти)
 • Сімейна динаміка
 • Умови праці та безпека
 • Міграція / ВПО
 1. Соціальні структури й політика, що впливають на добробут населення:
 • Громадянське суспільство / Роль громад у вирішенні соціальних проблем
 • Соціальна допомога
 • Охорона здоров’я (несправедливість, нерівність доступу, реформи)

Основні доповідачі

 • Професор Девід Ноймарк, американський економіст і почесний ректор економіки в Каліфорнійському університеті в Ірвайні. Серед наукових інтересів пана Ноймарка — мінімальна заробітна плата та прожитковий мінімум, позитивна дискримінація, гендерні відмінності на ринках праці, економіка старіння, програми практичної освіти на робочому місці. Його праці стосуються також демографії, економіки охорони здоров’я, розвитку, теорії галузевих ринків та фінансів.
 • Професор Клаус Цимерман — провідний учений і заслужений авторитет у питаннях розробки політики в галузях економіки праці, економіки населення, міграції та інших. Наразі професор Цимерман є співдиректором POP — Центру з питань економіки населення, розвитку та праці Університету ООН — Маастрихтського інституту економічних та соціальних досліджень у галузі інновацій та технологій (MERIT), а також запрошеним професором у Гарвардському та Прінстонському університетах. Пан Цимерман був засновником і директором Інституту вивчення праці (IZA) з квітня 1998 року по лютий 2016 року. Під його керівництвом інститут зарекомендував себе як один із провідних світових науково-дослідних закладів та аналітичних центрів у галузі економіки праці.

Прийом тез доповідей для конференції

Виступ на конференції триває 20 хвилин, включно з питаннями.

Подача тез доповідей

250-350 слів, побудовані належним чином і надіслані на електронну пошту [email protected]

 • Повна назва доповіді
 • Основна частина доповіді: історія питання (обрис політичного контексту та / або наукової літератури, на яку спирається дослідження), методологічний підхід та значущість (опис і застосування оригінальних результатів дослідження, представлених у доповіді).

Біографія автора: 100-150 слів (посада, галузь досліджень, основні наукові інтереси, ключові публікації та повні професійні контактні дані).

Ключові дати:

Подання тез доповіді: до 10 березня 2017 року

Повідомлення про отримання: до 1 квітня 2017 року

Подання повного тексту доповіді: 15 серпня 2017 року

Вартість участі у конференції та витрати на подорож / проживання:

Плата за розгляд доповіді не стягується. Про вартість участі у конференції буде оголошено пізніше. Учасники самостійно оплачують проїзд / проживання.

Заявки на покриття дорожніх витрат та звільнення від оплати за участь будуть розглядатися для тих учасників конференції, які потребують фінансової підтримки.

Дати проведення: 14–15 вересня 2017

Організатори: Київська школа економіки та VoxUkraine за підтримки Кентського університету та Каліфорнійського університету в Берклі

Місце проведення: буде оголошено пізніше

Приєднуйтесь до події на Facebookhttps://goo.gl/2DIv0j

Автори

Що читати далі