Індекс реформ 76. Дорогу медичній реформі

Індекс реформ 76. Дорогу медичній реформі

25 Січня 2018
FacebookTwitterTelegram
3733

Індекс реформ склав +1.1 бала з 25 грудня по 14 січня 2017 року (у попередньому раунді індекс дорівнював +0.6 з можливих від -5.0 до +5.0). У цьому періоді позитивні зрушення відбулись у законодавстві, що стосується державних фінансів, монетарної системи, бізнес середовища та енергетики. Реформаторських законодавчих змін, що впливають на  урядування, не було.

Головні події цього раунду – медична реформа та спрощення ведення бізнесу в акціонерних товариствах.

Графік 1. Динаміка Індексу реформ

Графік 2. Значення Індексу реформ та його компонентів у поточному  раунді оцінювання

Головні події випуску

Закон про державні фінансові гарантії надання медичних послуг, +3.0 бала

Упродовж багатьох років незалежності система охорони здоров’я залишалась нереформованою та не здатною ефективно забезпечити задовільний стан здоров’я населення. Тривалість життя в Україні істотно нижча, ніж в ЄС (72 роки в Україні проти 81 років у ЄС). Державне фінансування охорони здоров’я є неефективним, оскільки кошти спрямовуються медичним закладам з розрахунку ліжко місць, а не безпосередньо на надання медичної допомоги.

Попри гарантоване українським громадянам Конституцією безкоштовне медичне обслуговування, державне фінансування охорони здоров’я становить лише половину від загального обсягу витрат на медицину. Решта фінансується з кишені пацієнтів (часто така плата є неофіційною). Людям важко платити за ліки та медичні послуги у разі виникнення проблем зі здоров’ям у них або членів родини.

Програма державних гарантій, що передбачена законом, визначатиме перелік і обсяг медичних послуг і лікарських засобів, оплату яких буде гарантувати держава за рахунок коштів Державного бюджету.

Відповідно до закону, не менше 5% ВВП у Держбюджеті потрібно буде виділяти на реалізацію програм медичних гарантій. Витрати на програму будуть захищеними статтями видатків бюджету.

Серед послуг, які оплачуватиме держава – надання екстреної медичної допомоги, первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної, паліативної медичної допомоги, медична реабілітація, медична допомога дітям до 16 років, а також супровод вагітності та пологи.

Закон вводиться в дію з 1 січня 2018 року поетапно.

Згідно з методологією розрахунку індексу, цей закон впливає на складову  “державні фінанси”. Оцінка експертів за напрямками “система соціального захисту та ринок праці” (код 202) та “ефективність державних видатків” (код 204) складає по +1.5 балів.

Коментар реформатора

“Закон 2168-VIII, який раніше був законопроектом 6327 – це зміна моделі фінансування всієї системи охорони здоров’я. Ми запроваджуємо більш сучасні методи фінансування медичної допомоги, які використовуються у успішних системах охорони здоров’я. Тепер держава буде платити не за ліжко-місця, а саме за конкретні медичні послуги. Кожен пацієнт буде знати, що він може отримати безоплатно, а за що прийдеться заплатити. Також ми створюємо національного страховика – Національну службу здоров’я України – яка буде оплачувати послуги медичним закладам за пацієнтів.”

– Павло Ковтонюк, Мігістерств охорони здоров’я

Коментар експерта

“Ухвалення та підписання даного Законопроекту є без перебільшення революцією в медицині, на яку чекала вся країна. Даний Закон є останнім та найголовнішим рамковим нормативним актом який необхідний для запуску реформування системи охорони здоров’я. Закон принципово змінює модель фінансування закладів охорони здоров’я, від отримання коштів з державного бюджету за принципом кількості ліжкомісць до отримання закладом коштів за надані послуги.

Для адміністрування такого процесу передбачається створення державного замовника – Національної служби Здоров’я, до цього моменту такі функції будуть виконувати органи місцевого самоврядування.

Законом запроваджується державний гарантований пакет медичних послуг – це фіксований перелік послуг які гарантує держава. Решта послуг, що не включені до даного пакету, можуть оплачуватись з коштів Державного бюджету України передбачених на реалізацію інших програм, місцевих бюджетів, медичного страхування, юр.та фіз. осіб, інших джерел.

Варто також відмітити одну з прогресивних норм даного закону – створення електронної система охорони здоров’я, яка має вирішити питання реєстрації та ведення відносин лікаря та пацієнта. За допомогою цієї системи планується ведення обліку всіх послуг що надаватимуться закладами охорони здоров’я на основі яких формуватиметься гарантований пакет медичних послуг.”

– Ярослав Кудлацький, Київська школа економіки

Графік 3.  Події, що визначали значення індексу, оцінка події є сумою її оцінок за напрямками, тому вона може перевищувати +5, або бути меншою за -5

Коментар реформатора

Для публічних акціонерних товариств і банків обов’язковому оприлюдненню підлягатиме регулярна річна і квартальна інформація, особлива інформація, інсайдерська інформація, інформація про власників істотних пакетів акцій, починаючи з 5% тощо. Для приватних вимоги щодо розкриття інформації зменшено.

Закон також запроваджує новий вид діяльності на фондовому ринку – агент з розкриття інформації. Агенти  подаватимуть інформацію емітентів цінних паперів до НКЦПФР; оприлюднюватимуть регульовану інформацію від імені емітента; розповсюджуватимуть в режимі безперервного оновлення консолідовану інформацію про цінні папери. Регульована інформація має бути безкоштовно доступною для будь-яких юридичних та фізичних осіб не пізніше ніж через 15 хвилин після її оприлюднення.

Зміна підходів дозволить перезапустити фондовий ринок країни. Іноземні інвестори бачитимуть, що українські компанії, які виходять за капіталом на публічний ринок, грають за зрозумілими їм правилами. А компанії нарешті побачать, що за грошами не обов‘язково йти на іноземні біржі, їх можна буде залучити і в Україні, але за це прийдеться платити таку ж «ціну» як і в Європі”

– Максим Лібанов, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Коментар експерта

Закон створює умови для зміни правил гри на фондовому ринку України. Нові правила, які будуть гармонізовані з Європейськими директивами, вимагають від публічних компаній більшої прозорості. З іншого боку, бюрократичні процедури, які здійснюються під час розміщення цінних поперів будуть спрощено.

Також змінено підходи до розкриття інформації. Усунуто вимогу розміщувати інформацію у друкованих виданнях. Тепер компанії будуть розміщувати її на свєму офіційному Веб сайті та подавати до НКЦПФР. Також, на ринку працюватимуть професійні агенти, які надаватимуть послуги щодо подання інформації про емітентів до комісії та поширюватиме її.  

У середньостроковій перспективі це підвисить довіру інвесторів до українських компаній та сприрятиме залученню інвестицій на фондовому ринку України.”

– Тетяна Тищук, VoxUkraine

Графік 4. Значення окремих компонентів Індексу та кількість подій

Таблиця 1. Оцінки всіх подій та прогресу реформ за напрямами

Державне управління 0.0
Державні фінанси +2.0
Закон про державні фінансові гарантії надання медичних послуг і лікарських засобів +3.0
Закон про сільську медицину +1.5
Правки до Податкового кодексу до бюджетного пакету 2018 +0.5
Закон про держбюджет 2018 0.0
Зміни до Порядку розміщення тимчасово вільних коштів єдиного казначейського рахунка +1.3
Монетарна система +2.0
Закон про емітентів цінних паперів +1.0
Закон про держбюджет 2018 0.0
Новий порядок реєстрації та ліцензування банків +1.5
НБУ розширює можливості банків із отримання підтримки довгострокової ліквідності +1.0
Національний банк спростить умови проведення торгівлі іноземною валютою для банків та міжнародних фінансових організацій +1.0
Національний банк удосконалив умови видачі НФУ генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій +1.5
Бізнес середовище +1.0
Закон про емітентів цінних паперів +2.0
Національний банк спростив переміщення банківських металів через митний кордон України +0.5
Зміни до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання. +1.0
Енергетика +0.5
Правки до Податкового кодексу до бюджетного пакету 2018 +1.0

(Див. графіки та таблиці на сайті)

Індекс реформ призначений надавати комплексну оцінку зусиллям влади України зі впровадження економічних реформ. Індекс базується на експертних оцінках змін у регуляторному середовищі за п’ятьма напрямками:

  1. Державне управління
  2. Державні фінанси
  3. Монетарна система
  4. Бізнес середовище
  5. Енергетика

Детальніше про Індекс та методологію розрахунку можна дізнатись на сайті reforms.voxukraine.org

Автори

Застереження

Автор не є співробітником, не консультує, не володіє акціями та не отримує фінансування від жодної компанії чи організації, яка б мала користь від цієї статті, а також жодним чином з ними не пов’язаний