Ціна відкритості: який вплив прямих іноземних інвестицій на економіку України | VoxUkraine

Ціна відкритості: який вплив прямих іноземних інвестицій на економіку України

Photo: depositphotos.com
21 Серпня 2018
FacebookTwitterTelegram
12489

Згідно з нещодавніми дослідженнями Німецької консультативної групи, прямі іноземні інвестиції (ПІІ) є вкрай вигідними для України. Підприємства з ПІІ, в яких іноземний інвестор володіє не менш як 10% статутного капіталу, становлять лише 4,6% усіх українських компаній. Втім, на цю порівняно невелику кількість підприємств припадає понад 20% працездатного населення України, 24% загального обсягу капіталу України й майже 35% загальної валової доданої вартості — показника обсягу виробництва. Отже, підприємства з ПІІ не просто значно більші, ніж підприємства із винятково вітчизняними інвестиціями; вони також значно продуктивніші. Відтак, економічні переваги ПІІ в Україні є значними, незважаючи на скорочення обсягу ПІІ протягом останніх років у зв’язку із складними економічними обставинами.

Значна частина ПІІ можуть бути так званими «круговими» інвестиціями, які насправді мають українське походження. Це може частково розмити статистичні відмінності між підприємствами з ПІІ та без ПІІ. Дійсно, згідно з галузевим аналізом, у галузях із високою ймовірністю наявності кругових ПІІ, зокрема, у важкій промисловості, переваги у продуктивності підприємств із ПІІ значно нижчі, ніж у таких галузях, як інформаційні та комунікаційні технології (ІКТ), а також виробництво продуктів харчування.

ПІІ можуть стимулювати інвестиції й продуктивність

Прямі іноземні інвестиції свідчать про «тривалу зацікавленість» іноземного інвестора в діяльності підприємства, що передбачає володіння ним щонайменше 10% статутного капіталу. Цим ПІІ відрізняються від портфельних інвестицій, у рамках яких іноземний інвестор володіє меншою часткою підприємства і не має значного впливу на його діяльність. ПІІ можуть сприяти розвитку підприємства завдяки забезпеченню доступу до іноземного капіталу, а отже, подоланню проблеми низького рівня вітчизняних заощаджень. Крім того, іноземні інвестори можуть приносити з собою управлінські ноу-хау, технології та мережі постачальників і покупців, а відтак підвищувати продуктивність та рентабельність підприємств із ПІІ.

На рівні громадських обговорень не викликає сумніву те, що ПІІ є важливим фактором стимулювання економічного зростання в Україні. Водночас, реальна роль ПІІ в економіці України значно менш зрозуміла. Нещодавнє дослідження Німецької консультативної групи заповнює цю прогалину завдяки ретельному аналізу обсягу притоку ПІІ в Україну (загальної кількості українських підприємств із повністю іноземним капіталом) та економічного впливу ПІІ.

Обсяг ПІІ значно скоротився упродовж кризових років

На загальний обсяг притоку ПІІ в Україну значно вплинуло складне економічне становище країни у 2014-2015 роках.

Запаси ПІІ в Україні, мільярдів $ (дані на кінець року)

Запаси ПІІ в Україні

Джерело: Узгоджене дослідження прямих інвестицій МВФ

 

Загальний обсяг ПІІ в доларах США скоротився на 59% — з 67 мільярдів у 2013-му до 27 мільярдів у 2016-му. Таке скорочення приблизно однаковою мірою пов’язане із знеціненням української гривні та збитками підприємств упродовж цих років.

Велика частка запасів ПІІ надходить із великих фінансових центрів

Згідно з аналізом країн походження ПІІ, більшість ПІІ заходять в Україну через великі фінансові центри та, ймовірно, походять із іноземних країн. У 2016 році ПІІ в Україну з Німеччини, Великої Британії, Франції та Росії становили лише 10%, 7% та 5% (Франція та Росія) відповідно. Водночас, 23% ПІІ походили з Нідерландів, ще 15% із Кіпру.

На думку багатьох експертів, це означає, що значна частка ПІІ насправді можуть бути так званими «круговими ПІІ», які спершу належали вітчизняним акціонерам, а потім зайшли в Україну через фінансові центри на кшталт Кіпру. Втім, слід підкреслити, що не всі ПІІ, які надходять із фінансових центрів, є круговими ПІІ. Інвестори з інших країн також використовують великі фінансові центри завдяки лояльному регулюванню та низьким податкам.

На невелику кількість підприємств із ПІІ припадає значна частка обсягу виробництва

Економічний вплив ПІІ був вирахуваний за допомогою унікальної бази даних Державної служби статистики України, в якій обсяги виробництва та інші дані нефінансових корпорацій розділені на аналогічні показники підприємств із виключно вітчизняними інвестиціями (без ПІІ) та підприємств із ПІІ. У 2016 році в Україні було близько 14 000 підприємств із ПІІ, що становить 4,6% від загальної кількості 301 000 компаній.

Підприємства з ПІІ, частка усіх підприємств України, 2016 р.

Джерело: Державна служба статистики України, власні розрахунки

 

Втім, на невелику кількість підприємств із ПІІ припадає 20,4% працездатного населення України, 24,0% загального обсягу капіталу України й 34,9% ВДВ нефінансових корпорацій в Україні. Отже, попри свою нечисленність, підприємства з ПІІ мають значну економічну вагу.

Розмір і переваги у продуктивності підприємств із ПІІ

Із усього цього випливають два важливих висновки: по-перше, підприємства з ПІІ є більшими, ніж підприємства без ПІІ. По-друге, підприємства з ПІІ є продуктивнішими, ніж підприємства без ПІІ. Це чітко видно із порівняння середніх показників продуктивності підприємств із ПІІ та без ПІІ.  

Порівняння підприємств із ПІІ та без ПІІ

Порівняння підприємств із ПІІ та без ПІІ

 

Джерело: Державна служба статистики України, власні розрахунки

 

Середній обсяг виробництва підприємств із ПІІ в 11 разів перевищує аналогічні показники підприємств без ПІІ. При цьому ці підприємства мають лише у 5,3 разів більше співробітників. Отже, продуктивність праці є вищою на підприємствах із ПІІ, які виробляють у 2,1 рази більше ВДВ на одного співробітника, ніж підприємства без ПІІ. Це також сприяє підвищенню заробітної плати на підприємствах із ПІІ, які пропонують на 57% вищу оплату праці на одного співробітника.

Хоча вищу продуктивність праці підприємств із ПІІ можна пояснити збільшенням капіталу підприємств із ПІІ завдяки кращому доступу до капіталу (що вже є очевидною перевагою ПІІ), аналіз «загальної факторної продуктивності», який відображає рівень розміру капіталу, показує, що це не так. Обсяги виробництва підприємств із ПІІ на одиницю капіталу та на одного співробітника вдвічі більші, ніж підприємств без ПІІ. Отже, ПІІ надає доступ не лише до іноземного капіталу, а й до значних нематеріальних переваг у продуктивності, зокрема, до ефективних управлінських методів та мереж постачальників чи покупців, що допомагає підвищити продуктивність підприємств.

Вплив у різних галузях

Аналіз на рівні галузей промисловості показує, що, хоча підприємства з ПІІ у всіх галузях є більшими, вони, вочевидь, не забезпечують переваги в продуктивності у всіх галузях економіки. Тоді як у харчовій промисловості та ІКТ підприємства з ПІІ демонструють у сім разів вищу продуктивність праці та у чотири-шість разів вищу загальну факторну продуктивність, ніж підприємства без ПІІ, у важкій промисловості (металургія, гірничо-металургійний комплекс та машинобудування) та сільському господарстві продуктивність підприємств із ПІІ є однаковою або нижчою, ніж підприємств без ПІІ. Одна з причин може полягати в тому, що значна частка кругових ПІІ у цих галузях може затьмарювати економічний вплив реальних ПІІ.

Висновки

Наш аналіз показує, що компанії з ПІІ мають значні продуктивні переваги в порівнянні з їхніми внутрішніми партнерами в Україні, які, ймовірно, закріпляться у цьому типу власності. Тому варто докладати подальшІ зусилля для залучення більшої кількості ПІІ. Також слід протистояти протекціоністським реакціям, які сьогодні здобули серйозного поширення. У зв’язку з цим слід звернути увагу на те, що компанії з ПІІ платять вищу зарплату, ніж компанії, які не займаються прямими іноземними інвестиціями. Таким чином, економічна відкритість приносить користь як Україні, так і її жителям.

Автори

Що читати далі