Об’єднання сільськогосподарських товаровиробників: імплементація норм ЄС до українського законодавства

Ринок землі